Geeft olles an è zwien da knort

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     397 Views     Leave your thoughts  

Geeft olles aan è zwien da knort en an è kind da bleit en ge kriegt è goe zwijn en è slicht kind.

Nen olven woarheid is nen groot’n leugen.

O’j geen reden weeit om merci te zeggen tegen entwie ligt de foute misschiens wel bie joen.

O’j wilt da joen droomen woarheid kommen, meug je niet sloapen.

Moesten we geen slicht were kenn’n, zoudt de zomer nooit plezant zijn.

D’ er bestoat gene weug noar vrede en geluk, geluk en vrede zijn de weug.

De geest van ne mens is lijk zijn moage, ’t is nie wat da’j d’r in steekt da telt, moar de maniere woarup da’j ’t verteirt.

In iedr’n goe’n moat verliezen we e stuk van uuszelven: het beste stuk.

Sommigte menschen goan nooit entwot leren omdat ze ‘t ossan ol van den eerste keer verstoan.

Hoe komme ’t da babietjes zo intelligent zijn en menschen zo stom. Zoudt dat aan d’ upvoedinge liggen misschiens?

Oarme zijn ku’t ossan upgelost worden, oarme van geest zin is voar ossan.

O’j begunt roend te droaien in joen bedde is ’t tied voor up te stoan.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>