Geheimzinnige moord in Wijtschate

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     173 Views     Leave your thoughts  

Op het grondgebied van wat vroeger de bloeiende gemeente Wijtschate was, te midden een echte wildernis, woonde zekere Vandenabeele Cyrille, geboren te Geluwe op 7 februari 1865.

Voor de oorlog bewoonde Vandenabeele die ongehuwd is, dezelfde plaats. Hij had er een huis gekocht en 2 gemeten land. Door de oorlog verjaagd was hij naar Frankrijk gevlucht. In het volle van de strijd gelegen, werd zijn huis helemaal vernield en zijn land herhaaldelijk doorwoeld.

Zodra de streek vrij kwam, keerde Vandenabeele spoedig terug en ontzag het zich niet om hier te midden van de wildernis te komen leven.

Op zijn grond stelde hij een houten barak als woonst en met taaie moed begon hij zijn land in orde te brengen. Zijn moeite werd beloond en hij had reeds schone vruchten opgedaan.

Buiten een Duits en een Chinees kamp die in de nabijheid gelegen zijn, was zijn naaste gebuur een zekere Coudron, die op een tiental minuten van daar woont en soms Vandenabeele wat gezelschap ging houden.

Zondagmorgen ging Coudron naar de woning van zijn vriend. De deur stond open, de houten vensters half toegeloken voor de zon, maar de bewoner was niet te zien. Coudron stapte dan wat verder en vond de ongelukkige Vandenabeele in zijn moestuin te gronde liggen, badend in zijn bloed.

Naast hem lagen enige slakroppen en wat andere afgerukte groente. De spade van het slachtoffer waarmee de moordenaar hem had geslagen, lag naast het lijk. Men bestatigde dat de man drie forse slagen op het hoofd gekregen had.

Er was niet de minste diefstal gepleegd. In het huis was alles onaangeroerd gebleven en het zakgeld dat de man bij hem had was nog in zijn bezit.

Het parket werd verwittigd en het lijk naar het gasthuis te Poperinge overgebracht. Maandag werd het op het kerkhof van Poperinge ter aarde besteld.

Uit de krant van 1919 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>