Geld is è rare beeste

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     301 Views     Leave your thoughts  

Plezier en miserie moe’j delen met mekaar: da’s dubbel plezier en den heilft van de miserie.

De scharniere die meest piept, krijgt ’t meeste vet.

Voor da’j getrouwd zijt moe’j joen ogen goed open houden, o’j getrouwd zijt een oogsken gesloten.

Der zijn ossan oortjes aan d’n anderen kant van de meur.

‘T is nie gemakkelijk om ol joen vingers even lank te maken.

Geen goe memorie? Probeert een keer entwot te vergeten!

Gierigaards zijn geen plezante menschen, maar wel plezante voorouders.

Ge zijt stief slim o’j moar den helft gelooft van wat de menschen vertellen. Ge zijt nog slimmer o’j weet wuknen helft.

Geld is e rare beeste. O’j’t bewoart ej der nieten an en o’j ’t uitgeeft zie’jt kwijt.

Gisteren ej paniek gezoaid, vandoage stoat ol ne meter hoge.

Da geslacht kieken was die’n nuchtend wel stief vroeg uut de veren.

K’ enne’ ne nieuwen bril nodig zei uuze coeffeuze ol gekscheirend.

D’er bestoat geen beteren speegel dan joen‘n besten moat.

Beter een ei vandoage dan è kieken morgen.

Zorgen geven an de kleenste diengen è stieve groate schouwte.

We meugen nooit vergeten da slechts 3% van uuzen DNA verschilt van die van d’oapen.

Hoe zou ne stoel d’ er eigentlijk uutzien, o’s uzze knien noar d’n anderen kant zou’n droaien?

Da’s toch kluchtig é. Uzze neuze loopt en uzze voeten rieken.

Iedereen mag è kee stom zijn in zijn leven, maar sommigte moaken der toch wel serieus misbruuk van zunne!

‘T nut van nen tember? An den brief bluuven plakken tot dat ’n angekomm’n is.

O’j joenk zijt zijn de dagen kort en de jaren lank. O’j oud zijt zijn de dagen lank en de jaren kort.

De beste smoettinge voar vrouwen is ne schoanen lach.

Goe kaarten krijgen is nie belangrijk in ’t leven. Vele belangrijker is goed te spelen met de kaarten da’j gekregen hebt.

’T eerste deel van joen leven ej problemen met joen oeders, ’t tweede deel van joen leven met joen kinders.

De puberteit begunt als pa en ma lastig worden.

Er zin 3 manieren om etwot gedoan te krijgen: ge doet ‘t zelve, ge vroagt het an etwie anders, of ge zegt an joen kienders da ze ’t nie meugen doen.

De vent is baas in huus en zijn vrouwe pakt ol de beslissingen.

De puberteit is nen tijd van snelle veranderingen: als de kinders tusschen 12 en 17 jaar zijn, verouderen d’ ouders met 20 jaar.

’t Moeilijkste voor een cafébazinne is te weten of de menschen nu echt dronke zijn, of da ze zo onnozel zijn.

Ne fanatieker is etwien die nie van gedacht wilt verander’n, en ook nie van onderwerp.

De beste maniere om joen vrouwe’s verjoardag t’onthouden, is hem ne keer te vergeten.

Ne mens is wat datte’n eet: vermijd dus fruut en noten t’ eeten.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>