Geld is è rare beeste

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     402 Views     Leave your thoughts  

We leven ollemoale onder dezelfsten lucht en toch he’n we ollemoale nen and’ren uutkijk.

D’ enigste maniere om nen droom woarheid te maken is wakker te kommen en d’r an te werken.

Nostalgie: een goe gedacht hebben over dingen da’j nie geiren deij.

Plezier en miserie moe’j delen met mekoar: da’s dubbel plezier en den heilft van de miserie.

De scharniere die meest piept, kriggt ’t meeste vet.

Voor da’j getrouwd zijt moe’j joen ogen goed open houden, o’j getrouwd zijt een oogsken gesloten.

Der zijn ossan oortjes aan d’n anderen kant van de meur.

‘T is nie gemakkelijk om ol joen vingers even lank te maken.

Geen goe memorie? Probeert een keer etwot te vergeten!

Gierigoards zijn gin plezante menschen, maar wel plezante voorouders.

Ge zijt stief slim o’j moar den helft gelooft van wat de menschen vertellen. Ge zijt nog slimmer o’j weet wuknen helft.

Geld is e roare beeste. O’j’t bewoart ej der nieten an en o’j ’t uitgeeft zie’jt kwijt.

Gisteren ej paniek gezoaid, vandoage stoat ol ne meter hoge.

Da geslacht kieken was die’n nuchtend wel stief vroeg uut de veren.

K’ enne’ ne nieuwen bril nodig zei uuze coeffeuze ol gekscheirend.

D’er bestoat geen beteren speegel dan joen‘n besten moat.

Beter een ei vandoage dan è kieken morgen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>