Gelukkig Geluveld

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     306 Views     Leave your thoughts  

Er bestaat geen plezierigere gemeente in gans Vlaanderen dan de onze. ‘En het bewijs daarvan’, hoor ik je vragen? Welnu; zie hier!

Tot aan onze herder toe amuseert zich hier. Hij gaat ‘s zondags op enige boogscheuten van de plaats; in de herberg ‘Het Gouden Schuifelet’, op zijn duizend gemakskens, te midden van zijn kudde een partij vogelpik spelen.

Hij gaat de partij aan met Cariot en de herbergbazin voor een grote aap. Er werd nogal dapper gepikt, en de herder niettegenstaande dat hij zijn uiterste best deed, verloor de partij. Maar hier kwam het spel op de wagen. Hij weigerde te betalen. Er werd gerugzaagd dat het een plezier om horen was.

Tot dat de brave herder eindelijk in zijn portemonnee schoot en toch betaalde. Maar daarmee was de vrede nog niet getekend. Hij verliet de herberg in het gezelschap van Cariot en beiden vervorderden hun weg al twisten en krakelen over het spel. De herder wilde om de duivel dat spel maar niet verstaan. Men kon hem onmogelijk wijs maken dat hij verloor en dus betalen moest. Hoe er soms toch katjesspel van komt?

Maar alles werd nog bijgelegd en de herder eindigde met aan Cariot te zeggen vooraleer te scheiden, dat hij de moed niet opgaf en wilde herbeginnen.

Hij beriep dus zijn tegenstrever op een nieuwe partij vogelpik; in dezelfde herberg voor binnen enige dagen, maar nu niet meer voor één kô, maar wel voor drie koën, omdat Trees van ‘t Schuifelet ook van ‘t spel zijn moest.

Cariot aanvaardde; er werd in de hand geslagen en men stelde een ‘begeef u daar op een vastgestelde dag en een bepaald uur’, en beiden beloofden op hun woord van eer daar tegenwoordig te zijn.

Niet waar, geëerde lezers, het gaat er bij ons plezier aan toe. Gelukkig Geluveld!!

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen’ van 7 juli 1888

www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>