Geluveld: man overreden door een automobiel

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     522 Views     Leave your thoughts  

Maandag nuchtend vonden voorbijgangers langs de baan van Yper naar Meenen, op ‘t grondgebied van Gheluvelt, tusschen de lusthoven van M. Vandenpeereboom en M. Godsschalk en de herberg ‘HET KANTIENTJE’ het lijk van een manspersoon op ongeveer een meter afstand der tramlijn.

Hij was geheel onkennelijk en baadde in zijn bloed, hij was gekwetst aan zijn knieën, schouders en aangezicht, de schedel van zijn hoofd was letterlijk af en de hersens lagen een vijftien meters verder rondgespreid.

Geen twijfel: de man was ‘s nachts door ‘t een of ‘t ander voertuig overreden. Aanstonds herkende men het slachtoffer aan zijne kleederen. Het was Henri Lowagie, landbouwwerkman te Gheluvelt, 30 jaar oud en weduwnaar met twee kinders.

Lowagie wrocht in ‘t Fransche en was maar zondag rond den noen met den trein te Yper toegekomen en was dan te voet naar Gheluvelt gegaan.

Het slachtoffer had 250 fr op zak, welke men teruggevonden heeft. Blijde van in zijne streek teruggekeerd te zijn, had hij hier en daar er eentje gepakt en gerocht wat bij dranke. Ter herberg ‘IN DEN HOOGEN ZANDBERG’ was er kermis en Lowagie had zich daar vermaakt van 6 ure ‘s avonds tot middernacht.

Dus is hij des nachts overreden geweest en naar alle waarschijnlijkheid door een automobiel. Dien nacht zijn er verschillige automobiels voorbijgereden maar niet eenen is gekend en dus zal het moeilijk vallen om de oorzaak van dit ongeluk te onderzoeken.

Ook is het bestatigd geweest dat gedurende de tweede helft van den nacht geene automobielen de grenzen zijn overgereden. Nogthans denkt men sporen gevonden te hebben van eenen automobiel die een eind over de plaats van het ongeluk zou gekeerd zijn en waarschijnlijk den terugweg of langs eene andere baan zou opgereden zijn, om alzoo aan het onderzoek der tolambten te ontsnappen, die voorzeker bloed aan de wielen zouden bespeurd hebben.

Uit Het Nieuwsblad van Yperen en van het Arondissement van 10 november 1906 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>