Geraakt in volle borst

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     436 Views     Leave your thoughts  

Moord te Roeselare

Sedert lang bestond er onenigheid tussen de huisgezinnen Surmont en Dekiere. Onlangs werd Noë Surmont tot 14 dagen veroordeeld om slagen toegebracht te hebben aan Hendrik Dekiere.

Daar hij zich niet op tijd was komen gevangen geven, was de gendarmerie van Roeselare hem verleden maandag komen halen en had hem in het gevang van Kortrijk opgesloten. Tengevolge van die feiten ontstond er een wrok tussen Dekiere en de familie Surmont.

Maandagavond ging Oscar Surmont, broeder van Noë en die in de laatste loting een slecht nummer getrokken had, naar de gazfabriek zijne verloofde afwachten om haar vaarwel te zeggen, daar hij ‘s anderdaags in den vroege morgen naar de koolmijnen van Lens moest vertrekken.

Het moordtoneel
Oscar Surmont, op de Vaartkaai aangekomen, zag Hendrik Dekiere staan en begon hem te verwijten. Daar deze hem antwoordde riep Surmont: ‘zo gij niet zwijgt zal ik u betalen’. Dekiere verstond het zo niet en wou niet zwijgen. Surmont trok dan zijn mes.

Ook Dekiere haalde een lang scherp geslepen te voorschijn. Zo bleven de twee mannen enige ogenblikken tegenover elkander staan; opeens bracht Surmont een steek toe, die Dekiere aan de hand kwetste.

Terzelfdertijde plofte deze zijn mes tot aan de hecht in de borst van Surmont. Deze wankelde, deed enige stappen in de richting der herberg ‘In den Schipper’ op de Vaartkaai, en greep zijn borst vast met beide handen. ‘Ik ben getroffen in volle borst’, zegde hij, ‘maar ‘t zal toch niet erg zijn’.

Maar het bloed sijpelde door de kleren heen en Surmont viel in onmacht. Het was toen 7 ½ ure des avonds en de werklieden van de fabriek kwamen buiten. De zusters van Surmont vernamen wat er voorgevallen was en verzorgden hun broeder in afwachting der aankomst van doktor Ameye.

De laatste ogenblikken
Doktor Ameye onderzocht de wonde, 3 centimeter breed en wel 12 centimeters diep. De linkerlong was doorboord. Een inwendige bloedstorting had plaats gehad en de toestand van de gekwetste verergerde langzamerhand.

Rond 8 ¾ ure kwam Surmont tot het bewustzijn terug en vroeg aan den doktor of hij niet sterven ging. Op het aanraden van de politieopziener werd een priester geroepen die hem de HH. rechten toediende. Ten 11 ure ‘s avonds stierf de ongelukkige in de tegenwoordigheid van zijn ouders, die daar stonden te snikken om een stenen hert te doen breken. ‘s Nachts werd het lijk naar de ouderlijke woning in de Ieperstraat overgebracht.

Aanhouding van de dader
Toen Dekiere Surmont getroffen had en hem had zien neervallen, vluchtte hij naar zijn woning, in de Borstelstraat, waar hij bij zijn broeder inwoonde. Hij zegde er niets van hetgeen gebeurd was en ging kort nadien naar een andere woning in de Menenstraat.

‘t Is daar daar dat hij rond 9 ure ‘s avonds door twee politieagenten aangehouden werd. Dekiere bekende alles maar dacht er niet aan, dat Suromont wel zou kunnen sterven. Hij gaf het mes af. Het is een gewoon zakmes, ongeveer 12 centimeter lang, het lemmer zit maar slecht in den hecht vast en werd tegengehouden, als het geopend was, door een versleten veer.

Dekiere werd in het gemeentegevang opgesloten. Rond middernacht vernam hij dat Surmont bezweken was. Dan begon Dekiere luidop te snikken en weende gans de nacht door. Het parket is ter plaatse geweest om de lijkschouwing te doen.

Uit ‘De Poperinghenaar’van 1908 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>