Gevaarlijke kerels te Izenberge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 weeks ago     113 Views     Leave your thoughts  

Maandagavond, rond 22u, was de veldwachter Maurice Styl op dienstronde. Bij de dreef van Louis Ryckeboer-Debaenst, landbouwer alhier, langs de steenweg naar ‘De Nieuwe Herberg’ bevond hij zich onverwacht bij een stilstaande automobiel zonder licht.
Hij deed de geleiders de opmerking dat zij moesten licht hebben en onmiddellijk wierpen zij zand in zijn ogen waardoor hij verblind was. Daarna wierpen ze hem omver, gaven hem twee steken met een snijdend voorwerp, door zijn kleren, en namen spoedig de vlucht met hun auto.
De kwetsuren van de veldwachter zijn onbeduidend. Hij vermoedt dat het dieven of blauwers waren. Hij dacht manden met hennen gezien te hebben en het geschreeuw van een kalf op de auto gehoord te hebben.
Uit de krant van 1930 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>