Gie oude zaage!

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     528 Views     Leave your thoughts  

Fieltje Breevoet en Bertha, zijn vrouwmens, waaren twee gedaagde menschen, die up ‘n kleen doeningsche weunden, niet verre buuten Veurne. Olle woensdag-voornoene ging Fieltje met zijn veeloo naar de markt om ‘t een of ‘t andere te gaan haalen voor Bertha. Achter dat ‘n zijn kommissies è daan had, ging ‘n in d’eene of d’andere kafee op de markt ‘n pinte gaan drinken, maar ‘n miek oltyd dat ‘n weere thuuskwam teegen dat ‘t snoens twaalve wos.

‘Horkt ‘n keer’, zei Fieltje, ols er hem oltemets entwien trachtte bezig ‘t houden…, ‘Bertha is ‘n stijf fraai mensche, maar ols ‘t gebeurt da’k te veel ‘uut mien zuid’ zijn, ga ze daarover toen de reste van den dag bluuven chicaneeren.’

Nu, ‘t paste nu ‘n keer, op ‘n woensdag, dat Fieltje ‘n oude kennisse teegen kwam op de markt, dat ‘n in jaaren niet meer è zien had. Ze gingen natuurlijk ‘n pinte gaan drinken en begosten te klappen van overtijd. Ze waaren zoodanig bezig, dat Fieltje vergat van up z’n horloge te kijken en ol met ‘n keer zag dat ‘ol verre over den twaalven wos.. Fieltje reed te vierklauwe naar huis, omdat ‘n peinsde dat Bertha ging leelijk doen.

Op ‘t moment dat Bertha de hond had hooren bassen stoeg ze ol in ‘t deuregat en ‘t sermoen begoste: ‘Van waar kom je gie zoo laate?’, ‘Is dat nu ‘n uure om naar huus te kommen?’..’t Eeten is ol koud wei, maar je moet ‘t maar weeten.’ En olzoo ging dat maar olsan voort.

Fieltje, die nooit d’occasie had om entwot te zeggen, deed olmentnekeer zijn veste of, rolde de mouwen van zijn best hemde op en ging naar buuten zonder ommekijken… Hij haalde d’houtzaage uut ‘t stol en ‘n ging tot bij d’ houtvumme en ‘n begoste stoofhout t zaagen.

Bertha stoeg ‘n moment in ‘t deuregat dat te bekijken, maar liep er toen olmetnekeer naar toe in ‘n ferme sterre!’

‘t Gaat ollichte ‘n beetje gaan zeker?’, riep ze. ‘Wuk datte?’, vroeg Fieltje, binst dat ‘n voort zaagde.

‘Da’k het niet langer kunnen aanzien, da’je hier staat te zaagen met joen besten broek en joen best hemde aan.’, riep ze weere.

Fieltje stopte…’Horkt ‘n keer, Bertha’, zei Fieltje….’Gie komt hier zaagen, omdat je niet kunt zien da’k hier staan te zaagen…maar ik zijn hier kommen zaagen omda’k moe wos van joen te hooren zaagen.’

‘En ols je nu hier weere komt zaagen omda’k hier zijn kommen zaagen, om joen niet te hooren zaagen, ga ‘k hier bluuven zaagen tot daj gie ophoudt van zaagen, versta je dadde?’

Bertha en Fieltje stoegen ‘n moment mekaar te bekijken en ze schooten olmetnekeer in ‘n luuden lach.’ ‘Gie ‘n ouden gaai’, lachtte Bertha, ‘Gie oude zaage’, lachtte Fieltje en ‘n pakte Bertha bij ‘n arme en ze gingen ol lachen naar binnen en de zaagerie wos over!

Kwaak in de Ijzerbode van 1995

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>