Happy Easter, de zon in het oosten!

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     516 Views     Leave your thoughts  

April is de Latijnse naam van de ingaande maand en komt waarschijnlijk van Aper, dat is een ever of everzwijn, anders een wild zwijn. Odins of Woênsmaand zeiden de oude en men weet dat Woên de afgod van weder en lucht was.

Venerabilis Beda heet April Eostur monath en Karel de Grote Ostur manoth, Ostar monath; Oostermaand of Ostermaand zei men eertijds in Vlaanderen, en Ostara dat was de voorjaarszon, die men als een godin aanzag.

Het is wonderlijk hoe dat heidens woord in Engeland nu gebruikt wordt om Pasen te betekenen: Easter zeggen ze en, ‘happy Easter!’, ‘zalig Pasen’!

Om oude Vlaamse boeken en geschriften te verstaan moet men weten dat men eertijds nog zei tegen April, Paasmaand, Eiermaand en Grasmaand. Den letsten van Maart en de eerste van April dan zendt men de zotten waar men wil.

Welke zin mag dat hebben? Ofwel waarom heet men die dagen ‘verzenderkesdagen’? Wie weet? Een ding is zeker: ‘t is dat dat gebruik van voor Christus dagtekent en geheel de wereld door verspreid is, of liever was, want het sterft uit.

De christen lieden hebben zo het hoort een christelijk gedacht daaraan geknoopt dat wel het optekenen waard is, te weten dat Christus, omtrent die dagen, van Annas naar Caïffas, van Pilatus naar Herodes, en van Herodes weer, met een zotskleed aan, naar Pilatus verzonden is geweest, en niet van Pontius naar Pilatus zoals de Walen dwaas genoeg beweren!

Zondag, eerste Paaszondag, Verrijzenis van de Heer. Het evangelie is, zoals iedereen weet, van de blijde gebeurtenis, als Christus, volgens zijn eigen voorzeggen, winnaar van dood en duivel uit het graf is opgestaan en verrezen; en dat zijn aanschijn gelijk de bliksem was en zijn kleed lijk sneeuw, en dat een engel de steen afwentelde, die zij (om God gevangen te houden) verzegeld en doen waken had.

Hij zei tot de vrouwen: «Hij is verrezen, Hij en is hier niet meer, Hij is verrezen zoals hij gezegd heeft.»

In de oosterlanden waar het nog christelijker gebruiken zijn als hier, groeten de lieden malkaêr op heden morgen, in de plaatse van den gewoonlijken ‘Salaam!’ (vrede), met: (groet) ‘Christus is verrezen!» (wedergroet) «Hij is inderdaad verrezen!». Het is vandaag ook de verrijzenis van de blijde Alleluia of Hallelu-jah, dat is: looft gij de Heer!

Oosteren, het oud heidens woord voor Pasen, betekent, het rijzen van de zon in het oosten, waarvan zij eertijds, in hun dwaasheid, eene afgodin gemaakt hadden. Pasen is een Chaldeeuws woord, Pascha, de Hebreeuwen zeiden Pesah en dat is te zeggen voorbijgang. Alles had te maken met de voorbijgang van de wurgengel, die al de huizen voorbij ging en al deze overschrikkelde waar hij ‘t bloed van het lam aan de deur gestreken vond; overal elders ging hij binnen en wurgde al de eerstgeborenen van Egyptenland.

Daarom vierden de Joden alle jare hun voorbijgang of Pesah-feest, tot dat Christus gekomen is en ons, juist op dit feest, met zijn bloed bevrijd heeft, Lam Gods zo hij is, van den schrikkelijke voorbijgang van die gevallen engel, die rond gaat lijk een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden.

Eertijds heette men de Gode week als Kruis-Pasen, en de Paasweek ‘Verrijzenis-Pasen’, zodat de eigentijke Paastijd veertien dagen duurt, van aan Palmzondag, die zou mogen Ontloken Pasen heten tot aan de zondag van Quasi modo, of Beloken Pasen.

Pasen komt gewoonlijk bij ons omtrent de tijd dat de natuur ook weer uit de slaap en de schijnbare dood verrijst: het ijs is gesmolten, ‘t sap komt in de botten, de vogels zoeken nest en beginnen te leggen. Het blijde gekakel en ‘t gekraai van de hoenders vermengelt aangenaam met den klank van de weergekomen klokken, de bossen en de velden, die schone natuurkerken van God, hebben nu ook hun Alleluia.

.

31 maart 1866; ‘Rond den Heerd, een leer- en leesblad voor alle lieden’

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>