Het gat van de timmerman

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     690 Views     Leave your thoughts  

GAT, o. Straat, weg, doortocht, hd. gasse. Het naaste gat (fr. le plus court chemin) van Jabbeke naar Brugge is alhier. Dat is een vuil gat, een donker gat (een vuile straat, een donkere straat). ‘Elck werdt ghehouden jeghens sijnen gront… te maken ende beteren de quade gaten ende wegen, soo dat mense mach gaan ende rijden.’

Zie ACHTERGAT, KOUTERGAT en MENNEGAT. · De zeevissers geven de naam van gat aan een smalle doortocht tusschen twee droogten of zandbanken.

‘Iemand het gat afschieten’, hem den weg afsnijden met eenn binnenwegel te volgen en hem alzo vooruit te halen. Iemand de loef afstoken, fr. faire la barbe a quelque ‘un. ‘Wilt gij dat huis kopen, ge moet u haasten, of hij zal u het gat afschieten.’

Iemand het gat afslieren‘, hem uit het slierbaantje werpen, t. w. met hem zo krachtig achterna te slieren op het ijsbaantje, dat men hem omver werpt; anders gezeid afzetten.

Elk ging aan een gat‘, de een ging alhier en de andere aldaar. Als men dat hoorde, verliet men de zaal en elk ging aan een gat.

In een goed gat slaan‘, wel lukken, wel uitvallen. Als ‘t al in een goed gat slaat (d. i. als men geen tegenspoed ontmoet), ‘t is aangenaam landbouwer zijn.

Opening langs waar men uit- en ingaat, een poort, een deur, enz. Het gat van een pachthof; zie HOFGAT. “Den meestendeel zijn gedwongen het gat van de stad te kiczen.

Het gat uitgaan of uittrekken‘ ; de deur uitgaan, heengaan. Ik wens u de goede avond, ik ga ‘t gat uit. Hij trok het gat uit. Als men ‘s morgens opstond, was de bankroetier reeds het gat uit.

‘Iemand het gat van de timmerman toogen‘; hem de deur uitwijzen, buitenjagen.

Het gat schoon hebben, vinden of zien‘; een voordelige gelegenheid hebben of zien om iets te doen. Hij had het gat schoon om te vluchten. Zohaast hij het gat schoon vindt, zal hij dat stelen, Ik zie ‘t gat nog niet schoon om zo iets te beginnen.

Hier en daar zijn in Vlaanderen plaatsen of gehuchten die ‘t Zwartegat heten, d. i. waarschijnlijk zoveel als Zwarte poort, omdat er daar een herberg of ander gebouw was met een zwarte poort. Althans zijn er ook plaatsen of huizen die de Roopoorte (rode poort) noemen om een dergelijke reden.

Het gat van eene bolletraag‘, d. i. de klink. In ‘t gat bollen. De bolle rolt in ‘t gat. Met een dobbel gat bollen (zoo hard bollen, dat de bolle macht genoeg heeft om nog eens zoo ver te lopen als de bolletraag lang is).

Een gat maken om een ander te stoppen‘; een schuld maken om een andere te dekken, fr. découvvir Saint Pierre pour couvrir Saint Paul.

Met een lang gat ergens naartoe gaan‘, d. i. al trekhielende, ongeern, uit vrees van slecht onthaald te worden of anderszins. Hij wilde er eerst niet gaan, doch bij het veel zeggen trok hij er eindelijk naar toe met een lang gat. De schoolknaap naderde met een lang gat: hij wist dat hij straf verdiende. Hij bracht het mij met een lang gat.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>