Het gedenkteken van Mesen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     286 Views     Leave your thoughts  

1924. Te Mesen-Wijtschate

Maandag was het de beurt aan Mesen om het gedenkteken in te huldigen ter nagedachtenis van het ‘Londen Scottish Regiment’. Dit beroemde regiment heeft zich in de gevechten bij Mesen-Wijtschate met roem beladen.

Het gedenkteken staat tegen Mesen op het grondgebied Wijtschate, in de vlakte waarvan Zandvoorde aan het andere uiteinde staat. Als men die grote vlakte aanziet en de oorlog bedenkt, moeten de gevechten daar geleverd verschrikkelijk geweest zijn.

Ter gelegenheid van de inhuldiging was een bijzondere afvaardiging van het London Scottish Regiment met muziek naar Wijtschate gekomen, aangevoerd door luitenant-generaal Clowes en kapitein Graham. Er waren eveneens kolonel Malcolm en Green, de luitenant-kolonels O-Gilly en Whyte en majoor Paterson die aan de gevechten hebben deelgenomen. Er was ook een afvaardiging van de Life Guards, alsook maarschalk Haig, en kolonel Needham en de gemeenteraden van Mesen en Wijtschate.

Op 11 uur zweefden drie vliegmachines rond en daalden op een paar kilometer van het gedenkteken, rond de ‘Gapaard’. In een van de vliegmachines zat de koning die dan per auto aankwam en door maarschalk Haig ontvangen werd.

Veel nieuwsgierigen waren het feest komen bijwonen. Het Belgisch militair muziek verwelkomde de koning met de Brabançonne. Na een godsdienstige plechtigheid in open lucht volgens protestantse ritus, wordt door de koning het doek van het monument weggenomen. De troepen bieden de wapens.

Het monument bestaat uit een blanke zuil, waarop een kruis is geplaatst, welke als opschrift draagt de leuze van het regiment: ‘Strike Sure’.

Op de voet van het monument lezen we de volgende woorden die er in het Engels gebeiteld staan: ‘Op deze plek, in 1914, leverde het Don Scottish Regiment zijn eerste slag. Het was het eerste territoriaal bataljon dat de vijand bevocht’.

De koning legt aan de voet van het monument een krans neer, van gevlochten jasmijnen en tulpen. Dan herinnert hij in het Engels aan de heldenfeiten van het Engelse regiment.

Hij zegt onder andere: ‘ons land moet erover fier zijn dat deze heldhaftige soldaten op onze grond zijn komen strijden om de vrijheid van de wereld te komen verdedigen.’

Maarschalk Haig bedankt en zegt ook: ‘Engeland is gelukkig tot de zege en het recht te hebben meegeholpen. Moest het recht opnieuw worden bedreigd, dan zou Engeland nog aan uw zijde staan.’

De menigte houdt gedurende enkele ogenblikken een indrukwekkende ingetogen stilte. Dan weerklinkt het ‘God Save the King’ en de Brabançonne. De roerende plechtigheid is afgelopen.

Koning Albert per vliegmachine.

Zoals we zegden in ons verslag over de feestelijkheden te Mesen-Wijtschate, kwam de koning daar maandag toe met de vliegmachine. Hij was om 9u40 te Haren vertrokken, geloodst door luitenant Crombez. Majoor de Henin de Boussu-Walin nam plaats in het tweede vliegtuig, geleid door luitenant Simonet. Weldra zweefden beide vliegtuigen in de hoogte en verdwenen in westelijke richting. Een uur later daalden ze neer te Mesen.

De terugvlucht ging veel sneller. De koning kwam te Haren-Evere toe om 12u30 na een vlucht van 37 minuten. Zijne majesteit was zeer tevreden over zijn luchtreis.

Mesen1

Mesen2

Uit ‘De Poperingenaar’ van 1924 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>