Het gestolen kruis

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     615 Views     Leave your thoughts  

Hoe honderdjarige grappen nog erg actueel kunnen zijn.

Ze hadden te Tudderen het kruis gestolen van het altaar. De pastoor liet afkondigen dat de daders niet zouden gestraft worden als zij het kruis terug brachten van waar zij het hadden gehaald.

‘s Anderendaags kwam een man naar de kerk met zijn vrouw en zei: ‘Mijnheer de pastoor, dit kruis heb ik over vele jaren hier ook weggehaald; ik breng het naar de kerk terug, gelijk ge gevraagd hebt… Hangt het hier maar ergens aan een kramme!’

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1911 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>