Het groot vernuft van Langemark

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       5 months ago     252 Views     Leave your thoughts  

Mijnheer de opsteller van de ‘Gazette van Yper’. Laat ons toe, uw geachte blad te gebruiken om aan onze medeburgers, aan heel het land en aan gans de wereld bekend te maken dat er in onze gemeente een man gevonden wordt wiens vernuft en geestenkracht verre die van al de uitvinders die ooit vermaard geweest zijn geweest, overtreft. Woonde hij nog op de plaats, het zou minder wonderlijk voorkomen, want wij zijn met zijn allen trots op de grote verstanden die Langemark roemruchtig maken. Maar die man woont op een gehucht, en van daar, o wonder, komt al het licht ons gemeentehuis bestralen.

Die man dan, heeft een ontdekking gedaan, die de wondere ontdekking van de stoomkracht en zelfs die van de telegraaf en die van de 19de eeuw overtreft. Hij heeft gevonden ….o hemel … dat de schulden van onze gemeente, en deze zijn waarachtig groot, veroorzaakt zijn door het nonnenklooster van Langemark.

Immers, die nonnen, voor het onderwijs van omtrent tachtig kinderen, ontvangen jaarlijks 200 franken, ‘t is te zeggen: fr. 2-40 ‘s jaars, 20 centiemen per maand, nog geen één centiemtje daags, voor ieder kind van ‘s morgens tot ‘s avonds te onderwijzen. – O wonder der wonderen!!

En ons vernuftig verstand heeft zijn ontdekking niet willen verstoppen.., en hiervoor alleen verdient hij een kruis …. hij is bezig zijn verstand aan een haantje aan te leren, die ze van voor de dageraad tot na zonsondergang zal kraaien.

Waarlijk, wij zullen er nu uit zijn… Er zijn bij ons nog zo veel ontdekkingen te doen, bij voorbeeld: om te weten waar de additionele centiemen gebleven zijn die moeten dienen om in 1864 de 40.000 geleende franken op te leggen.

Welnu, met die wondere uitvinder is onze gemeenteraad te verkiezen, zullen er geen secreten zo diep zijn, die wij niet meer zullen kunnen uitleggen. ‘t Ware te wensen dat wij nog één of twee van dergelijke verstanden hier konden bezitten, dan zou onze gemeenteraad het zeker niet moeten laten liggen en moeten onderdoen voor de gemeenteraden van sommige steden, zoals bijvoorbeeld die van Ieper.

Maar we zullen houden wat we nu al hebben, we zullen aan ons grrooote verstand dinsdag en acht dagen tonen hoe wij het wonder dat we bezitten zullen weten te waarderen.

Uit ‘De Gazette van Yperen’ uit 1857 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>