Het oorlogsdagboek van Reningelst-De Klytte

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     1390 Views     Leave your thoughts  

De hiernavolgende aantekeningen werden integraal overgenomen uit het werk ‘De Oorlog van Dikkebus en Omstreken’

1914:
25 juli: Oorlogsgeruchten werden verspreid. Oorlog was verklaard tussen Oostenrijk en Servië en Duitsland aan de ene kant en Frankrijk en Rusland aan de andere kant.
30 juli: Tien klassen werden opgeroepen (1901-1910). Zij werden gedurende de nacht hierover ingelicht en moesten met de eerste trein vertrekken.
3 augustus: Oorlog verklaard tussen Duitsland en Frankrijk. In de namiddag kwam dit bericht de gemeente binnen.
10 augustus: Er werden twee klassen binnengevraagd. Papiergeld heeft geen waarde, zegt men. Iedereen tracht aan zilvergeld te geraken. Op de gemeente doet de burgerwacht dienst. Iedereen moet een identiteitskaart hebben.

20 augustus: Brussel wordt ingenomen. De mensen delven geld en waardevolle voorwerpen. Een patrouille ulanen komt in Vlaanderen. 12 september: De klas 1914 wordt opgeroepen.
Oktober: Het kanon donderde rond Mesen en Wervik. Te Waasten kwam op die dag een bende van 600 ulanen.
Oktober: De 600 ulanen trokken voort door Dranouter, Loker en Westouter. Aan de Rode berg ontmoetten zij de veldwachter en een boer van Westouter. Zij bonden ze aan een ijzeren tralie van het kerkhof. De veldwachter werd gedood door vier geweerkogels. Landbouwer Lagache werd losgelaten.
8 oktober: Veel volk van Reningelst naar Poperinge gevlucht. Te Poperinge kwamen er 500 Duitsers. Bommen vallen op de Kemmelbeek. Op de Clytte zit het vol soldaten.
18 november: Begrafenis op het kerkhof te Reningelst van Theophiel en René Baecke, gedood door een schrapnel-obus. Er is melktekort en er is geen boter te vinden.
23 november: Bommen vallen op de Clytte. In de herberg “De Fontein” wordt de waardin en haar broeder gedood. Aan de “Bruloze” staan er grote Engelse kanons.
22 november: De hallen van leper branden gedeeltelijk af.
9 december: Een ambulance van de 32ste divisie installeert zich op de hofstede Vandenbussche.
10 december: Veel wijn verkocht (2 fr. en 1,5 fr.). Weinig bier verkocht.
31 december: De Generale staf van het 31ste divisie vertrekt van de Clytte naar Dikkebus.

1915:
31 januari: De Rigaud, een Frans officier, wordt te Reningelst begraven. Reningelstnaren en anderen gaan elke avond “tranchees” maken voor het Engels leger tussen de “Vierstraat” en Voormezele.
22 februari: Het H.Bloed van Voormezele wordt in het klooster te Reningelst gedeponeerd.
23 februari: Veel typhuslijders. De huizen worden verplichtend en kosteloos ontsmet. Het leven is minder duur: petroleum: 0,80 ct., varkens: 1,10 fr., eieren in winkels: 20 ct., boter bij de boeren: 4 fr. (in de winkels 4,50 fr.).
8 maart: Vele houten barakken aan ‘t hof van Desmyter.

15 maart: Men noteerde twaalf zieken te Reningelst.
17 maart: Feestdag van Sint-Patrick te Westouter en te Reningelst gevierd door Ierse soldaten. Zij droegen allen het klaverblaadje ter ere van hun patroon.

27 maart: Er vielen acht bommen op de Clytte. Geen gekwetsten. 13 april: Een Zeppelin gezien boven de Clytte en Scherpenberg.
21 april: Vier Duitse vliegtuigen werden in Vlaanderen neergeschoten
5 mei: Sint-Niklaaskerk te leper afgebrand.
9 mei: Er zijn baden ingericht in de brouwerij Six. ledereen moet er naartoe.
10 mei: Alle vluchtelingen moeten weg te Reningelst.
24 mèi: Gasreuk boven Reningelst, Westouter en de Clytte. Oorlog verklaard tussen Italië en Oostenrijk.
Mei: Gedurende de middag zijn bommen gevallen op de Ouderdom, bij de molen van Vandevelde en ‘t hof van weduwe Derycke. Het zijn de eerste die vallen op het grondgebied Reningelst (De Clytte uitgezonderd!). Geen gekwetsten.
Mei: Een burger, Abdon Vandewyncke, die werkte aan een “tranchée” werd gisterennacht gedood te Voormezele. Zijn vrienden maakten een put en een half uur nadien was hij begraven. . .
9 juni: De vrouwen wassen voor de soldaten. Zij spellewerkten ook, dit voor 2-3 fr. per dag.
3 juli: Op de Clytte zijn 200 Engelse soldaten bezig met “tranchées” te graven. Een bom ontploft tussen de hofsteden Hoflack en Desmarets. Twee soldaten gekwetst.
23 juli: Zeer veel vliegtuigen. In de namiddag bommen rond “Hallebast”, “Canada” en de “Ouderdom”. Zelfs rond de kerk van Reningelst. Twee soldaten gekwetst bij weduwe Jules Derycke en paarden gekwetst bij de kinders van Henri Verhaeghe en Hector Coene. Wel 40 bommen zijn er gevallen.

30 juli: Sedert enkele dagen zijn de Belgen gekleed in kaki, wat bleker dan de Engelsen. De uniformen van de Canadezen zijn wat groener.
2 september: De proost van de Clytte verhuist zijn kerkordementen en schoonste boeken naar Frankrijk.
1 oktober: Vele Canadezen op de Clytte.
5 oktober: Om 12.00 uur vertrekken uit Reningelst zeven meisjes naar de schoolkolonies.
22 oktober: In Westouter en de Clytte, worden op bevel van de Engelsen vele herbergen gesloten, omdat ze te vroeg of te laat drank hebben verkocht.
25 oktober: Een dezer dagen was de Koning van Engeland, samen met de Prins van Wales te Reningelst; hij heeft samen met 25 generaals de troepen geschouwd.
3 november: De kanons van de Clytte schieten geweldig.
5 november: Een nieuw politiereglement komt van Generaal Andringa, militair gouverneur van West-Vlaanderen. De melk mag 12 ct de pint verkocht worden; boter 4,80 fr.; rundvlees zonder been 3,40 fr (met benen 3 fr.); varkensvlees 2 fr.; eieren 20 c; verse en inlandse 13 c.
17 november: Minstens 18 bommen op de Clytte. Drie soldaten gedood en vier gekwetst.
18 november: Bommen op Reningelst en op Poperinge (station).
20 november: Drie bommen op de Clytte bij de grote kanons.
29 december: De Engelse grote kanons op de Clytte schieten. Niet minder dan zeventig bommen vallen rond de Clytte. Twee burgers van Loker gedood.

1916:
14 januari: De grote kanonnen van de Clytte zijn weg.
24 januari: De kolen zijn duur. Men moet te Abele of Belle, waar zij toekomen, 11,50 fr het 100 kg betalen. De koks kosten 90 fr. de 1000 kg. 26 februari: In de morgen werpen de Duitse vliegtuigen een twaalftal bommen op Reningelst, dit meest rond de “Hoogte”, drie op de plaats, en één valt in de hof van de onderpastoor, waar een deel van de ruiten verbrijzeld werden. 2 maart: Tweehonderd krijgsgevangenen komen door Reningelst.
7 maart: Sneeuw gans de dag. In de namiddag vallen bommen op de Clytte, één aan de smis van Gouwy, waar het paard van Arthur Deraedt doodgeslagen werd, één voor de wagenmakerij.
14 maart: Een Engels vliegtuig waarin een Frans en een Engels officier zitten wordt neergeschoten en valt op de Clytte bij de hoeve van Henri Cayzeele te pletter.
13 mei: Schrapnels ontploffen op de Clytte.
16 mei: Rond de middag wordt een Belgisch vliegtuig door een Duitse neergeschoten en valt aan de “Ouderdom”. Eén man gedood en één gekwetst, 26 mei: Herbergiers en winkeliers zijn meestal gevlucht uit Reningelst. 2 juni: Generaal Mercet van de 3de Canadese divisie, is gelogeerd bij de pastoor te Reningelst, en Generaal Willianus bij Cyriel Jacob.
4 juni: De echelons van de 1ste groep Belgen zijn sedert enige dagen verplaatst op Reningelst. De 1ste batterie bij Vienne; de 2de bij Theophiel Dochy en de 3de bij Clarisse.
8 juni: In de avonduren, twaalf bommen op de Clytte, w.o. vier die niet ontploften.
13 juni: 120 mannen en 3 officieren krijgsgevangen komen door Reningelst, Onder hen één krijgsgevangene – een Duitser van 17 jaar – die zich niet wilde overgeven. Hij stampte, sloeg en. . .beet.
19 juni: Een schoenmaker van Dikkebus, Alfons Houwen, heeft zich deze morgen verhangen op de Clytte. Begraven te Reningelst.
21 juni: Er is een schone weg gemaakt van Reningelst naar Abele.
24 juni: De jonge Belgen van de klas 1917 in Frankrijk verblijvende, worden opgeroepen.
2 juli: Op de Clytte gevecht tussen Belgische en Engelse soldaten. Op “Het Heet” in de herberg “De Mane” waren twee Belgen in een twist geraakt tegen vele Engelsen, De Belgen ziende dat zij het niet konden volhouden vluchtten naar hun echelon en kwamen af met versterking van twintig man. Nu werden de Engelsen verslagen en vluchtten weg maar keerden terug met geweren en losten schoten. De Belgen vluchtten in de loopgraven die daar in de nabijheid waren gemaakt. De Engelsen vluchtten daarop voorgoed. Nadien vele blauwe ogen en toen een dokter vroeg of er gekwetsten waren, bood zich niemand aan…
10 juli: Vorming door Z. E. H. De Brouwer, deken van leper. Te Reningelst 300 jongens en meisjes. Daarbij elf Canadezen (soldaten) door hun aalmoezenier daartoe voorbereid.
14 juli: Springen van een mijn op een veld in de nabijheid van het dorp.
Juli: De jongelingen van de klas 1917 verblijvende te Reningelst en Westouter moeten voor de militieraad te Watou verschijnen.
Juli: Te Reningelst twintig rijkswachters bijgekomen.
Juli: 86e verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid gevierd, in de kerk van Reningelst. Het feest begon om 10 uur. De kerk was prachtig versierd met vele vlaggen. Het Canadees muziek speelde de nationale liederen van Engeland, Canada, Frankrijk, Rusland en België. De “Brabançonne” werd gezongen door de schoolkinderen.
24 juli: Kermismaandag te Reningelst. Bommen op de Clytte. Engelse soldaten gaan bier vragen op de Clytte, in de herberg “De Koekeet” en in deze van Joos De Wilde. Het werd hen geweigerd, gezien het late uur. Zij staken hun huizen in brand. . . We vinden overal vele ratten. De Belgen van de 4de batterie hebben nochtans veertig honden.
Juli: Ballon op de “Ouderdom” is veranderd van plaats.
Juli: De aalmoezenier van de 2de divisie Canadezen die in de onderpastorij sedert vier maanden verblijft, verlaat de divisie en vertrekt naar Frankrijk. Wordt vervangen door E.H. Letaug.
1 augustus: Te Reningelst aan de hoeve van weduwe Van Cayzeele wordt een Engelse motorijder het hoofd afgereden door een trein. Wellicht zal men daar, alsook aan de hoeve van Cossey, aan de “Ouderdom” een “barrière” plaatsen en een bareelwachter.
3 augustus: Duitse vliegtuigen werpen twee bommen op de “Zevecote” vier Engelse soldaten en één Belgische tolk werden gekwetst. Een andere valt op de “Hoogte”. Twee soldaten gekwetst.
7 augustus: Twee bommen op de “Ouderdom” en negen soldaten gedood.
11 augustus: De molen van Bailleul voorgoed vernield.
Augustus: Een order komt dat vóór 15 september enkel aardappelen mogen gerooid worden voor dagelijks gebruik (prijs 12 fr.). De “ballon captif* zit gans de dag uit.
Augustus: Men verneemt dat om 14 uur in de namiddag Koning Georges van Engeland de troepen van Reningelst zal komen bezoeken. Hij zal ontvangen worden in het kamp “bachten” de “Zevecote”. De soldaten roepen driemaal ‘hou-rha”. De Koning heeft een volle baard. Vier auto’s wachten aan de “Zevecote” Hij bezoekt ook de Kemmelberg, de Scherpenberg en de ambulance op de Clytte. Men zegt dat Koning Albert, Joffre, Loyd George en Douglas Haig meewaren.
25 augustus: Door Reningelst komen Australische soldaten voorbij.
3 september: Rond de middag vallen op de Clytte, negen bommen, rond de kampen van het Engels kerkhof en om 17 uur vallen tevens bommen rond de hoeve van Henri Van De Casteele.
September: Bommen in de nabijheid van de Clytte.
September: Paul Leeuwerck – vluchteling – sterft plots te Reningelst. 12 september: De 4de Canadese divisie ligt langs de Clytte en Kemmel. 16 september: In de ambulance op de Clytte zijn Duitsers gestorven.
24 september: In de weide voor het huis van de burgemeester van Reningelst, is er een groot kamp van Australische gevangenen. Gisteren werd er een “door de kop geschoten” omdat hij reeds driemaalweggevlucht was uit de loopgraven.
28 september: Het is twintig maanden dat er Engelsen logeerden in de onderpastorij. Werd niet bedankt.
Oktober: De jongelingen van Reningelst beneden de dertig jaar moeten vandaag verschijnen voor de militieraad van Watou. Warlop, een gek van de “Ouderdom” werd aangeworven voor het paardenvolk. Te Reningelst drie op tachtig mannen afgekeurd.
Oktober: Een Duitse gevangenis bij weduwe Jules Derycke.
29 oktober: Van heden af zal de bank van Poperinge alle zondagen komen zetelen in de meisjesschool.
3 november: De Hertog van Connaugt, oom van Koning George, komt naar Reningelst. De Belgische artilleurs worden hun “klak” afgenomen en krijgen een politiemuts. Jacht op katten en rattensouper. Pannekoeken in het echelon van de Belgen. De bestuurbare ballon op de “Ouderdom” is losgeraakt en gaat over naar de zijde van de Duitsers.
9 november: Nieuwe “ballon captif” boven de “Ouderdom”.

28 november: Er werd geschoten naar de ballon.
4 december: Aan de herberg “Hemelstraete” wierp een Duitse vlieger drie bommen. Een kwam er terecht op het huizeken van Bulteel en ontplofte op de zolder. Vier kinderen sliepen op de zolder, één jongen, vier jaar oud, werd gedood, het meisje van veertien jaar verschrikkelijk gekwetst en nog dezelfde avond in het hospitaal van Couthove overleden. Een jongen van 9 jaar ook zeer zwaar gekwetst, doch na drie maanden genezen. Het andere ongedeerd. Beneden sliepen vader en moeder, tussen hen het kleinste kind dat afgrijselijk verminkt en gedood werd. Vader en moeder bleven ongedeerd. In de namiddag bommen in de weide van J. Thevelin, vóór de pastorij.
9 december: Twee Duitse krijgsgevangenen ontvlucht uit het kamp op de “Ouderdom”. De politie doet huiszoekingen.
17 december: De Duitse krijgsgevangenen bij weduwe Derycke verhuizen naar de “Busseboom”.
25 december: In de kerk van Reningelst, middernachtsmis gezongen door Engelse aalmoezeniers. Bijna alle katolieke soldaten van de parochie zijn tegenwoordig. Ook de twee Engelse divisies (43 en 47ste).

1917:
11 januari: De prinsen van Bourbon brengen een bezoek aan de pastorij van Reningelst, en aan de pastorij van de Clytte.
30 januari: Op de “Rozenhille” een schoon Duits kamp opgeslagen.
9 februari: Hoevebrand bij Achiel Jacob en Henri Verdonck,
15 februari: De koster van Reningelst gaat naar het Beroepshof te De Panne, inzake militaire dienst. Zijn aanvraag voor de 7de groep wordt verworpen. Aan de hoeve van weduwe Van Cayzeele en Verdonck legt men voortdurend nieuwe ijzerwegen.
2 maart: Zuster Overste van de Clytte vertrekt naar de schoolkoloniën van Frankrijk (in Montluon).
7 maart: René Vandelanotte (60 jaar) bijgenaamd “Netje Fikke”, kerkbaljuw, doodgereden.
9 maart: Nestor Lahaye, elf jaar, weesjongen, kwam van school, werd doodgereden door een auto. Braadvlees in beenhouwerijen moeilijk te verkrijgen. 25 maart: De brouwerij Six ligt stil.
11 april: Begrafenis van burgemeester Six. Om 17 uur komt de Koningin een cinemavoorstelling bijwonen door de Engelsen gegeven, ten voordele van het Belgisch Rode Kruis. Die vertoning werd gegeven in een prachtig houten gebouw, bestaande uit drie vleugels, in de weide van Pieter Cambron, langs de weg van de “Zevecote”. De Poperingestraat moest vlaggen uitsteken. De koningin was vergezeld van Prins Charles. Enkele soldaten mochten de vertoning bijwonen. Plaatsen aan 10,5 fr. en 1 fr. Een schoolmeisje gaf een bloemtuil en las een “komplimentje”. De koningin bleef dineren bij de generaal van het 4e divisie in het huis van Achiel Camerlynck.
17 april: De pastoor van Reningelst werd aangehouden op een hoeve, wegens het dragen van zijn soutane.
22 april: Schieten op de “ballon captif’ van de “Ouderdom”. Enkele mannen komen vanuit de ballon neder, na hun valscherm door prikkeldraad getrokken te heb ben. Twee Belgische soldaten die eerst ter plaatse komen en hun behulpzaam zijn, krijgen elk. . . 5 fr.
29 april: Bommen tussen de spoorweg. Om 7.30 uur op ” ‘t Stiksken” tussen “Kasteelmolen” en “Clyttekalseide”.
20 april: In de morgen geschoten naar een Duits vliegtuig. De pot van een afgeschoten schrapnel valt door het dak en zoldering in het bed van meester Decanter. Gelukkig was hij weg!
1 mei: Drie bommen w.o. één op de hoeve van Verhaeghe-Cossey. 5 mei: Bommen op de loskaai van de Clytte en rond dit gehucht.
Mei: Hevig bombardement boven de Clytte en “Muylekrusse”. Een obus op het huis van Benoit Tanghe. Ook één op de warande van de proostdy. Vierhonderd bommen deze nacht op de Clytte!
Mei: Veel bommen op de “Ouderdom” en in de weide van weduwe Beernaert. Zes soldaten en elf paarden gedood.
10 mei: Gedurende de H. Mis werd er geschoten naar een Duits vliegtuig. In de kerk was de pastoor bezig met een kerkgang te doen en was op weg naar het altaar. Plotseling komt de pot van een schrapnel door het dak van de kerk op de stoel, waar juist een vrouw gezeten had.
Mei: Aan de “Ouderdom” ligt veel munitie gereed.
Mei: Bommen bij Wed. Derycke en Theophiel Dochy. Achter de herberg “De Zonne” in de helling van de berg, ligt op een schaal van omtrent 300 “lands”, gans Wijtschate nagemaakt, alles in reliëf. Ook veel “stekkendraad” gespannen langs de wegen. Talrijke plankjes met melding van de naam van de hoeve, de loopgraven, of het bos. Meestal Engelse namen.
Mei: De kinderen uit de wijken van de Clytte, “Ouderdom” en zelfs Reningelst werden naar veiliger oorden overgebracht,
22 mei: Opperbevelhebber Haig Douglas was vandaag te Reningelst.
22 mei: Op de hoeve van A. Adriaen en de “Driegoen” zijn negers toegekomen (van West-Indië en Jamaica) om te werken.
Juni: Zeker 45,000 mannen en 15.000 paarden gingen voorbij de kerk. Het was een overrompeling te Reningelst, bij het doortrekken van de gemeente. Om 18 uur vallen acht bommen nabij de plaats van Reningelst tot bij de Pastorijstraat. Langs de steenweg van de “Kasteelmolen” naar Pieter Cambron passeren alle dagen 3000 paarden (waar zij drinken krijgen) driemaal per dag. Ook is de straat reeds “Paardenstrontstraat” genaamd.
Juni: Talrijke bommen ontploffen. Velen verhuizen.

Juni: Bommen op de “Driegoen” en rond de Clytte.
Juni: Te Wijtschate ontploft de “Hill 60”.
Juni: In de nacht brandt de hoeve van Emiel Vandemarliere (Clytte).
17 juni: Bommen in de morgen aan de “Ouderdommolen” (Lees Goedmoetmolen). Mogelijks hadden zij de tanks die daar gelogeerd waren, op het oog.
Juni: Bommen rond de “Ouderdom”, aan de loskaai van Delporte, Cossey en Verhaeghe en nabij de molen, aan de zagerij van de “Lion D’Or” werden paarden gedood. De inspekteur van de “sureté” van Reningelst (Van Isacker) wordt verplaatst naar Dranouter. Deze van Dranouter komt naar Reningelst,
Juni: In de morgen vijf bommen tussen Reningelst en Westouter, tot bij de “Nedergraaf” In de namiddag bommen aan de “Ouderdom”. Een obus valt bij de achterdeur van August Verdonck, nabij de kerk van Reningelst,
Juni: In de namiddag een obus in de hof van de smid van Reningelst en een uur later nogmaals in dezelfde hof en vervolgens één in het tarweveld van August Verdonck. De Engelse “etats-majors” verlaten Reningelst en verhuizen naar Westouter.
Juni: In de namiddag twee bommen nabij de hoeve van Cambron.
Juni: Om 15 uur valt een obus, dicht.bij de kerk, één in de wal van Verdonck, op tien meters van de sacristie, en één achter de tent van Grillet. In de avond bommen rond de loskaai van Verhaeghe-Cossey.
Juni: Vijf bommen rond de”Brickenhoven”.
30 juni: “De Poeper” vier uur lang gebombardeerd. De 47ste divisie is hier tussen de Clytte en Reningelst en nu gaat de 41ste in rust. Ook de 30ste is hier sedert veertien dagen.
1 juli: Rond de “Ouderdom” gebombardeerd.
3 juli: De Belgische soldaat Richard Derycke hier begraven, Gedood te Oost-vleteren.
5 juli: In de namiddag bommen op de hoeve van Vandenbussche, verder op de hoeve van Jeremie Planckeel en bij het huis van Vandevoorde, op “Het Heet”. 7 juli: Aan de “Zevecote” brandt de herberg af van Lermyte. De 25ste en 30ste divisie zijn aangekomen. 13 juli: Bommen op de “Ouderdom”
Juli: In de protestantse leeszalen te Reningelst van de Y.M.C.A. (Young men Christian Associations) vindt men de “Revue Parisienne”.
Juli: In de namiddag een boks-prijskamp aan de “Zevecote”. Wel 1000 toeschouwers. Te Reningelst vindt men prachtige cinema- en toneelzalen. De Engelsen zorgen voor het verzet van hun soldaten.

Juli: Obussen langs de spoorweg tussen de hoeven van Wed. Lagache en Wed. Deweerdt.
Juli: Verleden jaar plechtig gevierd. Dit jaar niets, omdat er hier geen Belgische soldaten meer verblijven. In de namiddag vijfgrote obussen aan de kasteelmolen. Men kon 23 ballons tellen (w. o. acht Duitse).
Juli: Bombardement aan de “Ouderdommolen”.
27 juli: Bommen op de hoeve van A. Lammerant. Achttien muilezels gedood,in de weide van de kinders Verhaeghe 40 paarden gedood. Op deze hoeven acht soldaten gedood en dertien gekwetst.
3 augustus: Obussen tussen de hoeven van Edmond Derycke en Henri Verhaeghe. 7 augustus: De herberg “Het Wieltje” aan de “Busseboom” door obus ingeslagen.
11 augustus: 64 krijgsgevangenen door Reningelst.
17 augustus: In de avond komen vijf Duitse vliegtuigen boven Reningelst en blijven meer dan een halfuur boven de “Plaetse” hangen. De “Zevecote” getrakteerd met bommen.
19 augustus: Drie bommen gevallen op de hoeve van Charles Deconinck. Nog andere op een kamp van de “Rozenhille”. Paarden en mannen gedood. Aan het “Speelhof’ een bom gevallen op een munitiedepot.
22 augustus: Bommen rond de hoeven van Cyriel Steen, Dehouck en Lagache. Op de hoeve van Theophiel Douchy aan de “Rozenhille” doden zij zes mannen en 24 paarden.
September: In de weide van Six, twintig mannen gekwetst en zes paarden gedood en achttien gekwetst. Op 300 meters oost van de kerk valt een brandbom op een munitietrein en doodt vele soldaten.
September: In de voormiddag obussen aan de “Boerenhol” te Reningelst.

September: Bommen aan de hoeve van Kasteleyn (Clytte). Paarden en mannen gedood.
September: Ontploffing van obussen rond de hoeven van Verhaeghe, Steen en Cossey. Daarna bombardement door vliegers en kanonnen aan “Boerenhol” en “Driegoen”. Hier werden 30 muilezels gedood.
10 september: Duitse vliegers boven Reningelst. Bommen ontploffen rond de plaats.
12 september: De werkman werkt nu het meest voor de Engelsen aan ijzer- en steenwegen. Ook in de zagerijen en loskaaien.
20 september: 200 gevangenen door het dorp,
29 september: Bommen boven de hoeve van Hilaire Deconinck, één officier en dertig soldaten gedood. Elf officieren en vele soldaten gekwetst.
2 oktober: Bommen rond de “Rozenhille”.
Oktober: 15 obussen rond de ambulance van de hoeve Vandemarliere. Deze obussen werden op minstens 20 km van daar afgeschoten.
Oktober: Vandaag heeft het huwelijk plaats tussen een Engels soldaat en een meisje uit Reningelst. Op de auto schreven zij “We are married to day in Reninghelst”. Het koppel vertrok naar Poperinge. Enige dagen nadien scheepte het meisje in naar Engeland om te voldoen aan de Engelse legerwet die de soldatenvrouwen in Engeland hield.
15 oktober: Omstreeks de middag komt een Duits vliegtuig boven Reningelst en werpt twee bommen bij de Kasteelmolen. Crombez, een vluchteling van Roeselare, een jongen van twaalf jaar, die van de school komt, werd gedood.
18 oktober: In de avond zeven bommen op ” ‘t Stiksken”.
25 oktober: Bommen overal langs de steenwegwaar de Kasteelmolen staat, valt een bom voor een burgertent, bewoond door de familie Dequirez (van Kemmel). Een Engelse soldaat werd gedood, een meisje en een jongen gekwetst.
30 oktober: In de nacht bommen op de “Rozenhil”. Ook op de hoeven van Steen en De Houck.
1 november: Gedurende de vespers gaan honderd krijgsgevangenen voorbij. 5 november: De herberg “De Ster” op ” ‘t Heet” waar een Engels soldaat doodgestoken werd, wordt gesloten gedurende gans de oorlog, Men betaalt het brood bij de bakker 1 fr. het 1,5 kg.
10 november: De scholen te Reningelst gesloten wegens de mazelen.
15 november: Op het dorp is nu een brigade “Nieuw-Zeelanders” gekampeerd. Hun hoed is ronder dan die van de Australische, en er is een rood of zwart lint rond.
21 november: In een zagerij van de Clytte wordt een jongen in de riem gedraaid en gans vermorzeld.
November: Obussen ontploffen op de “Ouderdom” en “Rozenhille”. Langs de ijzerweg tussen de hoeven Verhaeghe en het munitiedepot is er een kamp opgeslagen van “West-Indiërs”.
November: Op een trein op de “Ouderdom” worden vijf soldaten gedood en acht gekwetst.

December: In het huis van sekretaris A. Camerlynck twee soldaten doodgevonden en drie andere erg ziek; verstikt.
December: Kasteel van Kemmel afgebrand.

1918:
5 januari: Vandaag vermoordde een meisje, vluchtelinge van Ploegsteert, haar pasgeboren kind. Zij is in nachtgewaad haar slaapkamer ontvlucht en werd pas de achtste dag onder een hoop hopperanken van de hoeve August Verdonck teruggevonden.
Januari: De trein “blinde” van “den Brabant” heeft in de namiddag geschoten.
Januari: Aan wed. Aloys van Cayzeele biedt men 250 fr. voor al de schade aan haar eigendommen.

30 januari: In de namiddag obussen in het dorp, naast de hoeve van Edmond Derycke.
12 februari: Betaling voor de landbouwers die hun suiker geleverd hadden.
17 februari: In de avond komen Duitse vliegers boven de gemeente en werpen voor de hoeve van R. Verdonck een grote “torpille”.
Mei: Luitenant “interprête” Baron de Coninck de Meickem logeert bij de onderpastoor.
Mei: Krijgsgevangenen langs de Clytte.

Mei: In de kerk van Reningelst wordt een protestants soldaat gedoopt; de volgende dag huwt hij met een meisje van Beselare in de kerk van Abele (Poperinge).
Mei: Gedurende de nacht vallen “zwarte” schrapnels op de Clytte, meest op de loskaai van Ryckewaert. Het is negen maanden geleden dat er nog een bom viel op de Clytte.

Mei: Schrapnels en bommen rond de “Rozenhille”.
Mei: Huwelijk tussen Alida Ooghe en de Gentse soldaat Charles Richet Bommen aan de “Zevecote”. Eén Engels officier gedood.
13 april: Evacuatie van Reningelst, Loker en Westouter Verplichtend voor Dranouter.
14 april: In de kom van de gemeente ontploffen 65 obussen. Op het kerkhof zes grote putten. De timmerman Ch. C. Capoen wordt in zijn huis gedood, alsook een jongen van tien jaar. Zijn zoon Gaston wordt gekwetst en moet een voet afgezet worden. E H. Pastoor is vertrokken naar Abele en vandaar naar het vluchtelingkamp van Rouen. De zusters van Reningelst worden tevens naar Abele gevoerd. De veldwachter was reeds een dag voordien vertrokken.
April: Er zijn Fransen aangekomen en gans de kom van het dorp staat vol artillerie (het is drie jaar geleden). Men plaatst een groot kanon aan de hoeve van Lagache langs de “Poperingse calchiede”. Er is geen enkel gemeenteraadslid meer. De 2/3 van de burgers zijn reeds gevlucht,
April: Een hevig bombardement.
April: Volledige evacuatie van de gemeente.
21 april: De molen op de Scherpenberg in brand gestoken. 26 april: Inwoners van de gemeente Reningelst verlaten op bevel de gemeente. Begin september 1918 werden enkele van de in april veroverde gemeenten ontruimd door de Duitsers, die hun frontuitsprong bij Belle (Fr.) opgaven om troepen uit te sparen. Loker en Nieuwkerke waren volledig vernield. Er waren nog meubels in de kerken van Reningelst, Clytte en Westouter. Deze drie kerken waren zeer zwaar beschadigd, doch konden nadien hersteld worden. 14 oktober zou de bevrijding van ons land inluiden !

Uit ‘Reningelst door de eeuwen heen’ van Willy Delestrez (1971)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>