Het oud ijzer in Vlaanderen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     152 Views     Leave your thoughts  

Ondanks de reeds twee jaren lange werkzaamheid van de herinzamelingsdienst in de Vlaanders, blijven er in de frontstreek nog ontzaglijke hoeveelheden oud ijzer in de grond steken. Ofschoon het aan de burgers verboden is zich dit oud ijzer toe te eigenen, wordt er daarin op grote schaal sluikhandel gedreven.

Hoe dikwijls reeds hebben we gemeld dat de gendarmen hele karrenvrachten oud ijzer hebben aangeslagen? Niettemin wordt die handel voort gedreven en we mogen er aan toevoegen dat de frontbewoners daarin niet helemaal ongelijk hebben.

Overigens, het is niet altijd verboden daarin handel te drijven. Een ministeriële omzendbrief zegt immers dat de geteisterden vrij mogen beschikken over het oud ijzer, dat zij uit het stuk land halen, hetwelk ze bewerken. Aldus kunnen die mensen soms nog een stuiver verdienen.

Maar, er liggen in de frontstreek nog honderden hectaren grond verwoest en onbewerkt. Veel geteisterden maken er een broodwinning van met het oud ijzer uit die gronden te halen en het te verkopen. De opkopers geven 20 centiemen per kilo en het kost niet veel moeite honderden kilo’s ijzer per uur te verzamelen.

Sommige lieden vinden aldus een broodwinning van 30 tot 40 fr per dag. Vermits de bevoegde diensten er toch de brui om geven de herinzameling voort te zetten, hebben de geteisterden gelijk om zelf de frontstreek van het oud ijzer te zuiveren.

Zij bewijzen zo nog een grote dienst aan de herstelling van de verwoeste gronden. Een officier voegde er aan toe: ‘Die mensen zullen zelf de frontstreek zuiveren. Binnenkort zal er daar geen brokje ijzer meer overblijven.’ Des te beter.

Het oud ijzer wordt aan de smelterijen geleverd en deze vinden er goede grondstoffen in voor onze ijzernijverheid.

Uit de krant van 1920 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>