Het ouderlingengesticht van Westouter

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     700 Views     Leave your thoughts  

Wanneer men te Westouter de Molenberg afdaalt, dan ziet men hoog boven de kerk verheven, een groot gebouw oprijzen, en als men dan de ene of de andere landman dan vraagt; ‘welk gebouw is dat?’, antwoordt hij vol fierheid ‘dit is ons nieuw gesticht, het gesticht voor onze oude mensen, daar opgericht in uitvoering van het testament, door wijlen mijnheer Felix Berten nagelaten.’ In februari 1905 overleed te Poperinge de heer Felix Berten, burgemeester van de stad. Onder andere giften aan Poperinge en Reningelst gedaan, liet hij aan de godshuizen van Westouter benevens de som van 96.000 frank, de hofstede bewoond door Norbert Rouseré en enige andere landerijen en huizen gebruikt en bewoond door Basiel Doucy, René Delhaye, Charles-Louis Pinceel en Achille Debuysere, alles te samen een oppervlakte van 70 gemeten (ca 30 hectare) bestaande, met last een gesticht te bouwen voor bejaarde lieden.

westouter

Heden bieden wij onze geëerde lezers de lichtprent aan van dat gesticht, dat tengevolge van die uiterste wilsbeschikking opgericht is en dat thans bijna voltrokken is.

Het uitvoeren van het plan, door M. Lernould van Ieper opgemaakt, werd bij openbare aanbesteding voor de som van 47.000 frank aan M. Emile Vlamynck van Loker toegewezen. Voeg daarbij 40.000 frank betaald aan de staat voor erfrechten of successierechten, en hier en daar nog enige onvoorziene uitgaven voor bijkomende werken, dan ziet ge dat die 96.000 frank omtrent weg zijn.

Het gebouw, volgens de lezer hierboven kan zien, bestaat uit een middengebouw en twee zijvleugels. Het middengebouw bestaat uit de spreekkamers, keukens en eetzalen. In de zijvleugels vindt men langs beide kanten lopend, de slaapplaatsen, werkkamers, badkamers, enzovoort. Alles met smaak, naar de laatste vereisten van gemak en gezondheidsleer ingericht.

De enige kleine gebouwen links zijn bestemd tot het herbergen en verplegen van deze die door gevaarlijke en besmettelijke ziekten aangetast zijn. Rechts zien wij de kapel, die toch wat klein is.

Voorzeker zullen onze arme oudjes, twee omstandigheden die voor eenieders achting en liefde afdwingen, hun laatste dagen in een welverdiende rust kunnen doorbrengen in het schoonste en gerieflijkste huis van heel het dorp,ja, in een gesticht dat voor geen gesticht van onze grote steden zal moeten onderdoen.

Mochten zij soms hun weldoener indachtig zijn! Mocht zijn schoon voorbeeld navolgers vinden, want nergen kan men beter zijn geld plaatsen dan op oude en arme lieden, want God gelast zich kapitaal en kroost honderdvoudig in het rijk der hemelen terug te geven.

V.W. in ‘De Poperinghenaar’ van 1912 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>