Het verschil tussen onwetendheid en apathie

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     511 Views     Leave your thoughts  

O’t t’er etwodde niet past, forceert het maar, en o’t breekt, ’t moeste toch vervangen zijn.

Grote reclame: “een voor de prijs van twee en den tweeden voor nieten”.

’t Speelt eigentjik geen rolle hoe warm da’ t is in uuzen living, ’t is toch ossan kamertemperatuure.

Het verschil tussen onwetendheid en apathie? ‘K zoun ’t nie weten en ’t interesseert mijn eigentlijk ook niet.

De kunste van creativiteit is joen bronnen goed te kunnen wegsteken.

Achter iederen succesvollen vent stoat er een verbaasde schoanmoeder.

Getrouwd zijn is geven en nemen. De vinten geven nie veele, omdat de vrouwen ‘t toch ol pakken.

E keer goe lachen is de kortsten afstand tusschen twee menschen.

Leven in ’t verleden heeft één voordeel: ’t is goekoper.

’T leven is plezant en de dood is stille en vredevol. Allene dienen overgank is è bitje lastig.

Venten zijn lijk roo’n wijn. Sommigte verzeuren of krijgen è kurksmoake. Andere verbeteren met de joaren.

-d

Verouderen is blijkbaar d’ enigste maniere om lange te leven.

‘k heb maar één pinte noadig om droenke te gzroaken. ’T is meestol de twaalfste.

Te vuuven an den toog drinken ze met vieren trippel, zien ze ollemoale dubbel en goan ze achternoa ollene noar huis.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>