Het Vlaamse woord

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      2 years ago     380 Views     Leave your thoughts  

Dien ‘t niet en deert den naam te voeren

van Vlaming, waar, waar heeft hij g’hoord

een woord dat hem aan ‘t hert kan roeren

gelijk zijn eigen Vlaamse woord?

Het woord waarmede eerst onze moeder

ons leerde wien ‘t heelal behoort,

het woord van vader, zuster, broeder,

ons eigen dierbaar Vlaamse Woord!

Het woord dat leeft in onze herten,

en klinkt op Leie- en Scheldeboord,

al zocht een vreemde ‘et te verterdten,

ons eigen dierbaar Vlaamse woord!

Zoo lang een Vlaamse borst mag leven,

geen een die ‘t in die borst versmoort!

Neen! vrij gesproken, vrij geschreven,

zóó leve, leve ‘t Vlaamse woord!

De vreemde taal zij als een slave,

gedienstig waar ‘t een slaaf behoort:

maar, leve vrij Gods vrije gave,

en leve lang ons Vlaamse woord!

Guido Gezelle in 1858

(Vlaamsch werd vervangen door Vlaams)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>