Het wekelijks toertje van Pol en Berten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     478 Views     Leave your thoughts  

‘Hoe is dat, ga je gij mei vandaage?’, vroeg Pol teegen Berten. ‘Vaneigens!’, zei Berten, ‘zou je ‘t kunnen laten zulke weere?’

Pol en Berten waaren op hulder pensioen en weunden in Poperinge. Olle weeke deeden ze hulder toertje met den auto, naar de parochies in ‘t ronde, waar dat ze, in de paar kaffees die nog over è bleeven waaren van vroeger, è aangenaame pinte dronken en è vriendelijk koutertje deeden met de bazinne of met den baas.

Ze vertrokken, en hulder eerste halte wos te St. Jan ter Biezen, in ‘De Sterre’. Ze dronken daar è gezapig pintje, klapten è beetje en ols ‘t ol verteld wos dat ze wisten, vertrokken ze Watou op, teweege naar ‘t Volkshuis in Roesbrugge.

‘t Is schoon weere, maar windig’, zei Berten ol instappen. Zoodat ze bijkans tenden de reeke huizen kwamen, zagen ze daar è dikke madam, met nogol è korte gebloemde ropbe aan, die bezig wos met ‘t wied uit heuren voordam te trekken. Dat sloeg stijf in d’ooge, omdat dat mensche djuuste met heuren achterkoffer naar de straate è keerd stond en dat de wind nog meehielp….

‘Let op, niet te zeere’, zei Berten…’we gaan è flitst zijn!’. ‘En we gaan d’er schoone opstaan’, lachte Pol ol scheefkijken.

Maar daarmei had’n niet è zien dat er djuuste twee hennen over de straate liepen en meteen stooven de pluimen ol over den auto. Ze stopten, stapten uit en zagen de twee kadavers daar leggen. POl zag direkt dat de boerinne van d’hofstee rechtover buitenkwam.

‘Ze zijn garantie van daar!, zei Pol, ‘ik gaan ze daar dragen.’ Met in elk è hand bij è poot, ging’n ‘t hof op. Berten kroop in den auto en keek hoe dat ‘t ging ofloopen. ‘n Zag de boerinne entwot zeggen, Pol d’hennen bij de voordeure leggen en direkt weerekeeren.

‘Komt dat tegen’, zei Pol, ‘we gaan nog oltemets è keer è henne moeten kommen doodryden dè!’. Inderdaad, ols ze binnenkwamen, stond er ol voor elk è pater è schonken.

‘Hewè, ‘k zyn kontent da’ze olzoo olle twee in één keer d’eraan zijn zi’, lachte de boerinne. ‘Z’ hen ol twee keeren ol mien erweeten uit è scharteld en ‘k wos ze djuuste weere bezig met over de straate jaagen, ols je gijder ofkwam.’

‘Zijn dat joen hennen niet misschien?’, vroeg Pol verwonderd. ‘Ba neen ‘t’, zei de boerinne, ..’ze zijn van de doeninge hierover. ‘t Is juuste datte! Wijder maaken dat niet tegaarde..en olzoo, je zijt gyder gelik van Onze Heere è zonden, om ze toen naar daar te draagen, ennée!’.

Kwaak in de Ijzerbode van 1993

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>