Hier ligt Margriet

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     586 Views     Leave your thoughts  

Ik ben al helemaal onderweg in mijn nieuwe hoofdstuk over de vader van Keizer Karel. Lees maar wat ik geschreven heb vanmorgen. De taalfouten en bokken krijgen jullie er gratis bij.

De volgende die de stap moet wagen is nu Margaretha van Oostenrijk die in mijn kronieken nu plots als Margaretha van Vlaanderen wordt aangestipt. Het geeft me best een vertrouwd gevoel. De vloot die Johanna naar Vlaanderen heeft gebracht zal nu Margaretha terugbrengen naar Spanje. De winter is al achter de rug en het jaartal staat nu vastgeprikt op 1497. Broer Filips doet haar uitgeleide in Zeeland. De wind zit goed om te zeilen, hopelijk is dat een goed voorteken.

De wind zit helaas iets te goed. ‘nauwelijks in het gezicht van Engeland wezende door een grauwzaam onweder in ‘t uiterste gevaar van een schipbraak.’ Ik ga nog even verder met her authentieke relaas. ‘De schipslieden waren zeer beangst en vermaanden een ieder voor de aanstaande dood’. Prinses Margaretha ziet de bui vermoedelijk ook wel hangen en blijft er al bij al vrij stoïcijns bij. De buitenwereld moet weten met wie ze te doen hebben als ze in de Noordzee zou belanden en voor alle zekerheid laat ze een beurs met gouden penningen vastknopen aan haar ene hand.

Aan de andere hand wordt een perkament voorzien van haar eigen grafschrift gebonden. De tekst is van Bourgondische makelij maar een ‘google translate’ avant la lettre naar het Nederduits levert volgende koddig rijmpje op:

Hier leydt Margriet en rust, die twee mael was ghetrouwt.
En echter noch met recht den naem van Maegt behoudt.

Ik kan er alleen maar uit concluderen dat ze als kind ooit getrouwd is geweest met die jonge Franse snuiter van een kroonprins en dat dit huwelijk ten gevolge van het verdrag van Senlis moet ontbonden zijn geweest. Maar was de dame dan al getrouwd met haar Spaanse partij?

Na de nodige gevaren op zee meert haar schip heelhuids aan in het Engelse Hampton waar ze volgens de regels van de kunst verwelkomd wordt door koning Hendrik VII. Die zorgt er voor dat de averij die de vloot heeft opgelopen kan hersteld worden. Drie weken later zit de wind weer excellent om verder te zeilen naar de haven van Sint Andries Galicië, in het noordwesten van Spanje.

De stijl van ‘De chronyke van Vlaenderen’ bevalt me uitstekend. Er zit vaart in de gebeurtenissen, ik hoef niet te worstelen met langdradige toestanden en toch heeft de schrijver verrassend genoeg oog voor details. Het Spaanse koningskoppel komt speciaal naar Burgos om er hun schoondochter te verwelkomen. Ferdinand en Elisabeth zijn natuurlijk in het gezelschap van hun hele reutemeteut van potsierlijk geklede edelen en, toegegeven, ik moet me wat aanpassen en inleven aan de mode van die dagen.

Dat de schrijver oog heeft voor details, bewijst volgend fragment: ‘hier zag men de koning en de koninginne met een wondere teerheid hun lang verwachtte schoondochter omhelzen en na een grote vreugt over haar gelukkige aankomst, wierd des anderdags het houwelijk met alle plichtigheid voltrokken.’

Johan van Castilië trekt het niet lang en Margaretha mag haar maagdelijkheid op haar buik schrijven. De zin die met de nodige poeha het grote feest wil illusteren, verandert plots in een heus drama. ‘Doch voor korte tijd, terwijl de prince Johan voor het eindigen van dit jaar door een hete koortse naar de eeuwigheid is geroepen, nalatende zijn vrouwe weduwe en zwanger van een zoon die zij voor tijd, door schrik en droefheid ter weireld heeft gebrocht.’

Het drama in Spanje wordt vergezeld door het nieuws van andere adellijke huwelijken die me helemaal niet interesseren. In 1498 loopt de spanning tussen Filips de Schone en de koning van Frankrijk weer op. De Vlaamse topman Boudewijn Lannoy wordt met een heel gevolg naar Frankrijk gestuurd met de vraag om het graafschap van Bourgondie, samen met de steden Arien, Hesdin en Bethune terug te schenken aan Vlaanderen. De regio’s werden door Frankrijk ingelijfd bij het overlijden van Karel de Stoute in 1477, kort na zijn dood op het slagveld en terwijl zijn dochter Maria van Bourgondië niet in een toestand was om zich hier tegen te verzetten.

Het relaas van de onderhandelingen is zondermeer sappig: ‘in zijne onthalinge schenen de zaken zeer voordelig, maar Lannoy wierd met hoofse bloemen verleid, terwijl hij een slecht antwoord in ‘t geschrift ontving, als hij nu stond weder te keren, waaruit men wel kon gissen dat de Fransen uit Bourgogne niet en stonden te vertrekken, tenzij gedreven door het zweerd.’ Onze Lannoy wordt met zwier ontvangen, met de nodige tralala, terwijl de Fransen hem in zijn rug uitlachen en hem achteraf met een kluitje in het riet sturen, dat is de variante die ik er anno 2015 van maak.
Op 7 april sterft koning Charles VIII. De man krijgt een beroerte op zijn achtentwintig na een bestuur van 13 jaar. Hij heeft zelfs de tijd niet gehad om kinderen te produceren waardoor de Franse troon als een rijpe vrucht belandt bij de clan van die van Orléans. Lodewijk van Orléans wordt op 27 mei te Reims tot nieuwe koning van Frankrijk en tot nieuwe ‘sparring partner’ van Maximiliaan en consoorten gekroond.

De Duitse keizer wil niet met zich laten sollen. Een Zwitsers leger valt Bourgondië binnen en start de belegering van de hoofdstad Dijon. In Gelderland verliest Karel van Egmont zijn geduld met de Fransen en komt het in de Nederlanden weer tot een open conflict met de Fransen, een confrontatie die Maximiliaan dreigt te verliezen. Hij forceert een wapenstilstand van twee maand, precies de tijd die hij nodig heeft om zijn leger van Dijon te verplaatsen naar Gelderland.

Bij een tussenstop in Leuven, krijgt Maximiliaan prettig nieuws te horen. Johanna van Aragon, de vrouw van zijn zoon Filips heeft een kindje gekocht. Een kleindochter die Eleonora wordt gedoopt. Het zou wijlen Jef Geeraerts best weemoedig hebben gemaakt. De bisschop van Kamerijk zorgt voor de doop. De markgraaf van Baden, Margaretha van Evreux en Anna van Bougondië, de weduwe van Adolf van Kleef, houden het kind in naam van Elisabeth de koningin van Spanje boven de doopvont.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>