Hij is van ‘t jaar elve

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     450 Views     Leave your thoughts  

Hij heeft koud aan zijn voeten (hij moet verkopen uit armoede)


hij is benauwd van hem te verbranden aan koud water (hij is overdreven voorzichtig)


Hij kwam met zijn kloefen op het ijs (hij was onvoorzichtig)


Ze staat in haar eigen licht (ze vergeet zichzelf)


Uit de panne in ‘t vuur springen (weglopen van een gevaar en in nog grotere gevaren terecht komen)


Hij is van ‘t jaar elve, hij houdt het liever zelve (hij is erg gierig)


‘t Is ‘t er een van ‘t jaar nul (hij is ferm uit de mode)


Dat is op geen blauwen steen gevallen (dat zal ik onthouden)


De stenen vragen geld (er is altijd en overal te betalen)


Zijn eiers verloren leggen (een slechte zaak ondernemen)


Betalen met Franse complimenten (paaien met schone woorden)


Hij legt lijk de kiekens (hij betaalt goed)


Hij heeft er zoveel verstand van als een ezel van algebra


Het is een groten here uit een klein straatje (hij wil rijk zijn maar is feitelijk arm)


De wereld is vol haken en ogen (het is allemaal oorlog en ruzie)


Hij verschiet zijn kruit op de musschen (bezig zijn met nutteloze zaken)


De bruggen zijn afgebroken (van toenadering kan er geen sprake meer zijn)


Iemand een gat vernagelen (iets verijdelen)


Hij heeft een geweten van rekkers (hij neemt het niet zo nauw)


Het scheelt zovele als twee keer de helft (er zit geen verschil op)


Dat zijn maar krullen (ijdele woorden)


Hij is benauwd voor nummer één (hij vreest voor zijn leven)


Hij gaat een lelijke pijpe smoren (hij zal daar slecht mee wegkomen)


Hij kijkt deur een planke waar geen gat in is (hij zoekt iets waar het niet te vinden is)


‘t Is ne rare sauseneger (een bizar figuur)


Hij speelt schampavie (hij loopt weg)

Hij heeft geen zitvlees (hij is erg ongeduldig)


Zwijg of kijkt achter u! (verzwijg je geheimen of kijk naar de mogelijke gevolgen ervan)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>