Hinnestront tegen kletsigheid

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     852 Views     1 Comment  

Hinnestront gedrooght ende seer cleyne gestooten met honingh oft lijnsaet-smout ghemenght doet het hayr groeyen daer gheen en is – alst daer op gheleyt wort.

Maer met olie van roosen gemengt – ist goed gheleyt op verbarntheyt.

’t Zelve met honingh azijn ghemengt ende in genomen, gheneest terstont de gene die door compernoillen te eten in perijckel zijn van versticken, want het doetse een waterachtighe ende taeye vochtigeyt overgeven.

Ten tijde van Galeus was een medecijn die alle verouderde colieken geneesde met den siekcenvan dit mest in te geven met Hypocras ghemaeckt van honingh ende wijn.

Uit Doos Gazette nr 45 (2006) – Guido Vandermarliere

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>