Hoe dikker ’t gat hoe groter de broek

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     580 Views     Leave your thoughts  

Hoe dikker ’t gat hoe groter de broek.

Den dezen die ’t onderste ut de kanne wil, krijgt ’t deksel up zinne kop.

Ge moet uplett’n van ’t achterste van è peird en ’t voorenste van è vrouwe.

Gif mijn è vrouwe die bier drinkt en ‘k goan de weireld veroover’n.

Echte moaten stoan achter joen, ’t is doarom da’j ze nie ziet.

Bier is voar vinten lijk dat è sakkosche is voor vrouw’n.

Mijn psychiater vindt da k’ikke schizofreen ben, moa widder vind’n van nie.

Ziek zijn is slecht voor de gezoendheid.

Wie bekrompen is van gedacht kan nie breed zin van herte.

Joen gedacht’n begunnen tussch’n joen oren.

Ge meugt e vrouwe nooit onderschatt’n, tenzie o’t goat over heur’ne leeftijd of heur gewichte.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>