Hortense Nienaegels en heuren dokteur

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     489 Views     Leave your thoughts  

Ieffrouwe Hortense Nienaegels wos gelik heur handen of van sichten dat ‘n ouden dokteur, die nevens heur deure weunde, geen dienst meer è deed. Ieffrouwe wos ol de vijftig è passeerd en ze weunde nog by heur pa en heur ma die rentierden.

Dat waaren natuurlijk ol twee bejaarde menschen, die oltemets è keer ‘n dokteur noodig hadden, maar om te zeggen gelik of dat ‘t is, ieffrouwe Hortense hadde de slechte geweunte van dikkers voor è prulle van nieten by ‘n dokteur te gaan bellen om ‘t een of ‘t ander advies te vraagen.

Volgens heuren ouderdom wos ze nog wel bewaard ieffrouwe Hortense en d’r waaren veele menschen die d’r hulder niet aan verstoegen dat ze nooit è trouwt è rocht wos. Maar ja, je weet hoe dat gaat ols je van de middelste klasse zyt, de kleenen è durft het niet vraagen omdat’n peinst van ‘t è refuseert te zyn en ‘n grooten moet ze niet hèn omdat er geen kluuten è noeg achter zitten.

Ieffrouwe Hortense hadde eigenlik è tyd in kennisse è weest met ‘n Engelschen officier die ‘t hulders in kwartier wos by de bevryding, je weet hoe dat dat ging. ‘t Wos eigentlik è Schot dien officier en achter ‘n oorlooge kwam dien gast nog regelmatig over voor eenigte daagen.

Maar achter è tyd gerochte ieffrouwe Hortense gewaare dat er, kwestie van trouwen niet veele schot in dien Schot è zat. Z’ ondervond dat ‘n maar djuuste è kwam om zyn liere te vullen en è paare goedkoope, geestige vakantiedagen te passeeren. Olmtenekeer wos ze dat spel moe en op è nuchtend wupte ze dien Schot met zyn spillen en zyn leesten buuten.

Er wos è nieuwen dokteur in ‘t placement è kommen en ieffrouwe Hortense peinsde van weere op dezelfde maniere te werke te gaan gelik mei heuren ouden gebeur. Maar ‘n nieuwen dokteur wos ollichte gewaarde mei wien dat ‘n te doen hadde en è wos van plan van heur, op è vriendelijke maniere, van die slchte geweunte te geneezen.

Ieffrouwe Hortense wos op ‘n achternoene op kommissie op de plaatse en ‘t moeste d’r omme doen, ze zag ‘n dokteur djuuste uut zyn auto kommen ol d’ andere kant van de straate en zy d’r naartoe….

‘Ha, meneere dokteur’, zei Hortense, ‘ja gaat ollichte è keer moeten kommen naar ma wei, heur pilletjes zyn bykans uut.’ ‘Jaa’, zei’t ‘n dokteur, ‘hoe is ‘t er mei?’

‘Beter of mei mien’, kloeg ieffrouwe, ‘kyk, ik hèn ik hier oltyd è zeer van achter onder myn schouderblâan zi…. wuk moet je daarvoren toch doen, meneere d’n dokteur?’

‘Kommen om joen te laten visiteeren ieffrouwe’, zei ‘t ‘n dokteur. ‘Maar ja, meneere dokteur’, zei Hortense, ‘t is ol dat wachten da’k ontzien …ols je daar rechtuut koste è diend zyn!’

‘Héwè we gaan ‘t anders doen’, zei ‘t ‘n dokteur, ‘kyk, je gaat daar naar dat telefoonkotje en j’ ontkleed joen daar ..maar, om niet in de weg te zyn voor de menschen die zouden kunnen kommen om te telefoneeren, je gaat toen daar ol d’ ander’n kant van de straate, naar ‘t kotje van ‘n autobuus…je gaat door uut de wind zyn …ik gaan ondertusschen myn alaam uut myn auto haalen en ‘k ga joen daar zeere è keer visiteeren!’

Ieffrouwe ging voort en z’ hèt nooit nieten mmer è vraagd aan dien dokteur.

Kwaak in De Ijzerbode van 1980

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>