Houd uw marchandise voor uzelf!

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       11 months ago     362 Views     Leave your thoughts  

Langtongerij en achterklap

Een kwaal, een ware pest, op onze dagen, als ik het zo noemen mag, heerst tegenwoordig zowel in de stad als op de landelijke gemeenten. Ze zoekt zonder ophouden om aar slachtoffers te maken. Ik wil die kwaal, ja die ware pest eens voorgoed aan de schandpaal spijkeren zodat elk van ons, vrouw of man die met deze ziekte geplaagd is er nut zou kunnen uit trekken.

Die kwaal, die hedendaagse pest is de achterklap of langtongerij en bespiederij. De tong, dat werktuig dat ons door de Schepper werd geschonken, en waarmee we ons boven de redeloze dieren kunnen verheffen om onze gewaarwordingen aan anderen mee te delen, om onze gedachten aan vrienden en kennissen, ja aan familieleden bekend te maken. Ja, dat edel zintuig wordt maar al te vaak en al te dikwijls benuttigd om de faam en de goede en eerlijke naam van onze naasten te bezwadderen en door het slijk en de modder te sleuren en zulke alleen maar uit haat en vijandschap. Vergeef mij die uitdrukking, ze is nochtans zeer waar.

Het leven is toch zo zoet en zo kort om met elkaar in ruzie te slijten, waarom het dan nog vergallen door langtongerij als het maar zo korte tijd duurt?

Heel slim zijn we, want altijd maar volgt de slotsom: ik heb het ook maar horen vertellen, ofwel: zeg het niet verder. Maar zeg eens klaptong, waarom zwijgt ge dan zelf niet, dan kan men uw leugens die gij als zuivere waarheid opdist niet verder dragen? Soms uit louters praalzucht.

Hoe vaak gebeuren er in huisgezinnen geen ongelukken door het toedoen van een vuile of venijnige tong. En uit haat? Hoe dikwijls komen vrienden, buren, soms broers en zussen, ja, hele families in vijandschap door een giftige tond die tot niets anders bekwaam is dan tot langtongerij.

Hoe vaak worden er geen zaken toevertrouwd aan de rechtbank welke hun oorsprong vinden in deze ziekte. Mochten het de laatsten zijn. Het is droevig dat te bestatigen maar het is helaas al te waar dat de achterklapster meer kwaad doet dan ze zelf peinst of denkt. Maar, zeg maar, ze moet en wil haar tong bezigen, ja, ze heeft er lust toe om de goede naam van de naasten te bevuilen. En uit haat, alle middelen zijn haar goed zolang ze maar haar doel bereikt.

En dat doel is, laat het mij maar onbeschroomd zeggen, ik vrees nu eenmaal geen tegenspraak: ruzie brengen in huisgezinnen, buren tegen elkaar in het harnas jagen, families tegen elkaar opruiten. Armzalig middel is het niet?

Een onfeilbaar middel om die kwade tongen te botbekken is haar vlakaf in het gezicht zeggen: ‘verkoop uw marchandise aan anderen’, ik houd me met geen andermans zaken bezig.

Ieder van ons heeft onkruid genoeg in zijn tuin zonder zich nog om die van anderen te bemoeien en om die uit te roeien.

Ik geloof dat die ziekte, Eva’s dochter min of meer aangeboren, weldra uit steden en dorpen zal verdwijnen, als men hierboven vernoemd recept bezigt. Op die manier zullen we gelukkiger en aangenamer stonden in dit helaas zo kortstondig leven slijten.

Het is te hopen.

ak1

ak2

ak3

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1923 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>