Ignace Blomme en François Parret

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     503 Views     Leave your thoughts  

Naas Blomme en Sooi Parret waren de twee beste vrienden van geheel Watou. ‘t En koste nie anders want z’ hadden t’ hoope nog ol ‘t eene en ‘t ander deure.

‘t Waren twee oude kombattanten van den eerste oorloge. Z’ hadden olle twee ferme gevochten en vier jaar lang getjoold in de tranchées deur weere en wind.

Z’ hadden een oude geweere weggedoken van de Duitschers en achter dat den oorloge gedaan wos rakelden ze dat ding van uut het strooidilt van Sooi’s schuurtje. Met dat ze zovele jaren nieten anders gehoord en gezien hadden of poefen en schieten deurde ‘t nie lange of d’oude liefhebberie kwam boven en ze kwamen overeen van oltemets ne keer te gaan jagen.

‘t Waren om te zeggen gelijk of dat het wos oek maar schamele tyden achter den anderen oorloge en ‘t ging niet miskomen zowel te Naas Blommes ols te Sooi Parrets hadden ze daar van tyd tot tyd een vetten haaze in den pot kunnen steken.

Maar dat wos lichte gezeid … maar dat jagen … je moet daarvoren in orde zyn met joen papieren voor de wet…en dat koste geld.Daarbij hadden z’olle twee geen roste kluite om ne permis te kopen.

Tot overmate van rampe… ‘t kwam daar nog by da z’olle twee entwat meigekregen hadden van dien oorloge dat huider leelyk tegenging. Naas wos blind en Sooi wos doof.

Maar de liefhebberie zat er in en ‘t en is daar in zulke gevollen geen tegenhouden aan. Juuste gelyk of dat er oek geen tegenhouden is aan een peerd die vlucht, een meisen dat vryt en een boerinne die ‘t vendel draagt in de processie.

Alzo gingen z’op nen schoonen uchtend in den Bamistyd tegare voorzichtig d’r van deure om te pensejagen.

‘t Werk wos schoone verdeeld. Ze wilden olle twee deugd d’r van hebben. Sooi ging kyken en mikken en Naas ging schieten, ‘t En ging persies niet anders gaan in de situwatie da ze waren.

Sooi die doof wos ging voren en Naas die blind wos kwam achter ol Sooi’s vestesleppe vasthouden en ie droeg de geweere.

‘ Staat’,… riep Sool… achter dat ze gekomen waren bachten de nunneschoole … ‘nen haaze’.

Geheel ‘t konvooi viel stille … Naas lei de geweere over Sooi’s schoere… Sooi maneuvreerde een beetje met de buuze van de geweere weg en weere … en zei tegen Naas … ‘k zyn gereed … doe maar’…

‘Daar, sè’,… riep Naas achter een momentje … ‘heb ik hem?’

‘Hebt gy ol geschoten’, … vroeg Sooi.

.

.
SJORS in De Ijzerbode van 1971

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>