Ijzingwekkend ongeval te Proven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     1683 Views     Leave your thoughts  

Een pijnlijk en ijzingwekkend ongeluk is maandagmiddag te Proven gebeurd. Jules Vandenbussche, 35 jaar, landbouwer, wonende rechtover de herberg ‘De Clytte’ juist langs het doolhof van M. de Baron Mazeman de Couthove, was maandag per velo naar de post van Poperinge gekomen om er geld te verzenden naar een van zijn broers die tegenwoordig in Amerika verblijft.

Daar ‘t een of ‘t ander niet juist was aan het adres, kon de postbediende deze verzending niet aanvaarden en verzocht Jules naar huis terug te keren om nadere inlichtingen te vragen.

Vandenbussche was dus op weg naar huis en toen hij enige meters over de herberg ‘Het Couthof’ kwam, op 50 stappen van zijn huis, wilde hij een wagen van M. Pamphile Camerlynck, graanhandelaar te Proven, voorbij rijden.

De wagen was geladen met 5000 kilo en getrokken door 3 peerden. De keizer was vet door het slecht weder, en juis bij de wagen gekomen, gleed de velo opzij en Vandenbussche werd op de buik, in ‘t midden van de keizel onder de wagen geworpen. Het achterwiel greep hem bij de knie en de ongelukkige werd alzo omtrent een meter ver op de keizel meegesleept.

Het wiel hefte alsdan op, en liep in een schors over zijn linkerbeen. De voerman, een stuik gewaar zijnde, keek achter, en zag de man daar beweegloos en bloedend in de grond liggen. Het was toen rond 12 1/2 uur, juist tijdens een harde regenvlaag.

Buiten zich zelven, hield de voerman stil en liep naar de herberg ‘De Gapaarde’ om hulp te vragen. De zoon liep mede en in een ogenblik waren er zes, zeven mensen ter plaatse. Men haalde een bakkerstrog en wat sargien om de ongelukkige naar huis te dragen.

Gans de rechterknie was vermorzeld, het vlees was tussen het wiel en de keizel om zo te zeggen uitgesleept geweest en bloed, vlees en beentjes plakten aan de grond, de rechterbil was gans open. Het linkerbeen was ook gekwetst, maar zo erg niet.

Met veel voorzichtigheid nam men Jules op en legde hem in de trog om hem zo naar huis te dragen. Enige mannen droegen hem, anderen hielden parapluien boven de trog om de hagels tegen te houden die alsdan vielen. Men vroeg aan de gekwetste hoe hij zich gevoelde. ‘Ik ben verwonderd dat ik maar zo lijd’, zegde hij.

De arme man was gans bij zijn verstand en zelfs toen men hem opnam had hij gezeid: ‘ik geloof dat ik wel zou kunnen op mijn benen staan.’

De treurige stoet trok zo voorzichtig mogelijk naar de hofstede. Bij de minste beweging dat hij deed, zag men het bloed uit de gapende wonde druipen.

Een gebuurvrouw was middelerwijl de echtgenote Lydie Gauquie van het ongeluk gaan verwittigen en deze kwam al wenend haar man tegemoet.

Men kwam weldra op de hofstede en omtrent een uur nadien kwam een bijgeroepen dokter, de heer Peel van Roesbrugge, de zieke de eerste zorgen toebrengen. Twee andere geneesheren kwamen nog bij en niemand werd bij Jules meer toegelaten.

Zijn toestand was zeer erg en koesterde geheel weinig hoop in. Het was pijnlijk om zien hoe hij leed. Zijn rechterbeen moest afgezet worden, maar door het groot verlies van bloed uitgeput, kon men de operatie niet doen.

De ongelukkige leed verschrikkelijk heel de nacht en stierf ‘s anderdaags, dus de dinsdagmorgen om 10 uur. Hij was juist drie weken, dag op dag, dat hij getrouwd was en daar woonde. Voordien woonde hij bij zijn ouders op een hofstede te Elverdinge.

De begraving heeft vrijdagmorgen plaats gehad te Proven onder een grote toeloop van volk. De jonge weduwe, ziek van ontroering, ligt te bedde. Toen Jules overreden werd, was het de derde maal dat hij dezelfde wagen voorstak. Hij had hier en daar een glas bier gedronken en de wagen was alzo drie maal voor hem gerocht. Had de ongelukkige een 20tal centimeters moeten verder vallen, ging hij het hoofd vermorzeld worden door het achterwiel van de andere kant.

Dat dit schrikelijk ongeluk tot les strekke der velorijders die de slechte gewoonte hebben altijd geheel langs rijtuigen te rijden als zij vorensteken en nooit vertragen of omzien aan hoeken of draaien van straten.

.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1907 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>