Ikzucht

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 month ago     148 Views     Leave your thoughts  

We beleven een tijd oprecht gekenmerkt door die afzichtelijke ondeugd. Waarlijk, als men soms zijn ogen laat varen over sommige verschijnselen in de tegenwoordige maatschappij, het is om te walgen! Het is om beschaamd te zijn dat men tot dat dierenhok behoort!

Alles voor het ‘ik’, het hatelijke, lage ‘ik’: verkwisting, weeldezucht, laag plezier, afkeer van alle offervaardigheid, het dienen van de buik en het vertrappen van de geest! Ga ze maar zoeken die een ogenblikje tijd, die een kleine inspanning van wilskracht, die een graantje edelmoedigheid over hebben voor het algemeen welzijn, voor de medebroeder.

Er schijnt maar één begeerte de algemeenheid van de mensheid, van hoog tot laag te bezielen, en het is het vurig wulps-wild verlangen om rijker, om overvloediger, om weelderiger te leven dan ooit voor de oorlog….en dat op de meeste onbeschaamde, openlijke en ergerende manier!

De wereld is ontegensprekelijk verstoffelijkt! Hij is, van hoog tot laag, eeuwen achteruitgegaan, recht naar het beestig heidendom dat maar eten kende en plezier zonder moeite ervoor te moeten doen.. thuisgebracht op zijn stoel.

Als meer dan ooit edelmoedigheid, offervaardigheid, toewijding nodig is om ons uit de gespannen naoorlogse toestand op te werken tot een bredere en vrijere lucht van rust en gezapigheid. Nu vindt men niet anders dan halfslapende, halfontzielde wezens, met azijngezichten, met handen in de zakken, met pruttelende ellendige ikzuchtige laagheid, wachtend tot het aards paradijs vanzelf uit de maan zal neerkomen!

‘Het kan me niet schelen! Ik trek er mij niets van aan! Het mag in de lucht vliegen! Elk voor zich! Dat zijn de grote principes van die koppen zonder hersenen.

Plezier, theater, cinema, bal, dat zijn de grote opvoeders! Die zullen het leven goedkoper maken he? Maar de grote schreeuwers die geen sikkepit kennen van huishoudkunde en levensvrijheid: dat zijn de grote redders! Maar de meest onnozele zever op werk en op reis vervangt het edel en enige reddende waar geloof!

Zwijgende werkers, gezonde koppen, edelmoedige zielen en spaarzame wakende huismoeders. Dat hebben we nodig!

Uit de krant van 1920 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>