In De Nieuwe Leute

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       5 months ago     392 Views     Leave your thoughts  

Lieve Planckes ging trouwen met Miesten Hoenaert. Miesten ging mei met de metsenaars en Lieve ging herberge houden te Izenberge in ‘De Lente’ die leeg stoeg. De brouwer, wiens kaffee dat ‘t wos, haddede voorfacade doen verschilderen en è ging ‘t assein doen veranderen in ‘De Nieuwe Lente’. Tisten Kladder, ‘n schilderaare, hadde dien dag zeker z’n goên bril niet aan want ie hadde de letter ‘n’ van Lente ‘t onderste boven è schilderd, zoodat er stoeg ‘In de Nieuwe Leute’.

‘Je moet dat rechtuut verdoen!’, zei Miesten tegen Kladder. Miesten wos ol niet styf d’r mei è diend dat Lieve wilde herberge houden…. en nu nog zoo’n raar assein!.

‘Maar waarom?’, zei de brouwer die kwam met bier…’dat gaat de beste reklaame zyn…. ‘k gaan dien kluutorgel die hier is bluuven staan, doen vermaaken en je gaat ‘n keer zien!’

Inderdaad, in korten tijd hadde Lieve de beste staminee van de prochie. Maar Miesten wos niet styf è diend met dien kluutorgel. Ie klapte daarvan teegen Berten Frilioen, den beenhouwer die z’n besten maat wos.

‘Dat maakt nieten dat dien kluutorgel speel, maar ze vollen Lieve ossan lastig om te dansen zegt ze. ‘k Kwam gisteravond thuus en ze wos hard aan ‘t valsen met Verbieze de peerdemarchand!’

E weeke laater zag Berten Miesten naar huus gaan van zyn werk. ‘Horkt è keer’, zei Berten ….’Ik hèn gisteren op Veurne-markt è vent è zien die papegaaien leerde klappen…’n hadde daar een die by ‘n bak appels stoeg en ols je by die appels kwam riep ‘n papegaai ‘Laat ze gerust wei!’. ‘Ik peinsde subiet: Miesten zou ezoo een in z’n kaffee moeten zetten.’

‘Potverdikke’, riep Miesten, …. dat waare ‘t plan, maar è zou nog moeten d’r by zeggen: ‘niet dansen wei’, ols ‘n orgel speelt.’

‘Daarmei moet je niet inzitten’, zei Berten…dien vent zei dat ie in ‘n weeke tyd zyn papegaai olles kon leeren zeggen!’

Een groote weeke laater, op ‘n avond, kwam Berten toe met den papegaai in ‘n schoone kooie. Ze placeerden hem op ‘n hoek van ‘n toog en Miesten stak ‘n kluutorgel in gang, en waarlyk subiet riep dien papegaai ‘Laat ze gerust.. niet dansen wei!’. Miesten was kontent.

Eenigen tyd laater, op ‘n zaterdagvoornoene, Miesten wos thuus en è wos met Lieve aan ‘t klappen in d’herberge ols Berten binnenkwam.

‘Héwè, Berten’, zei Miesten …’we zyn koneten wei van den papegaai…Lieve zegt dat ze nu gerust è laaten is, ennée Lieve?’.

‘Jaak wei’, knikte Lieve ;;’Het is zoo ‘n slimme veugel…’n zegt bovendien ol achter wuk da’k zeggen…. “olsjeblieft” en “merci”!’.

‘Ik gaan uut kerieuzenteit ‘n keer ‘n orgel doen speelen ols je gy hier zyt’, zei Miesten teegen Berten. Miesten stak ‘n orgel in gang die begoste speelen van ‘De Mooie Molen’.

‘Gauw Berten!’ riep de papegaai, ‘we gaan een draaien zeker?’.

‘t Is ossan van j’n besten maat da’je è flupt zyt!

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1982

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>