Je ku soeppe koken van ‘n heur schorte

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 weeks ago     45 Views     Leave your thoughts  

Verveling schept luiheid.

 

Wie zijn tijd in ledigheid doorbrengt, laat het werk meestal aan anderen over. Een nietsnut wordt op de korrel genomen met gezegden als:

E n’is te lui om strooi ‘t eten.
E n’is te lui datten ze gat opheft.
E n’is te lui om dood te doen.
E go ze nie dood doen”. E n’is liever lui of moeè.
‘t Is eên van achter de vieren.
E n’is gin klute wêerd.
E deugt ol gin kanten.
E n’è d’è beên in ze rik.
E slapt woa datten staat.
E sloa gin slag van d’eerde.

Over een vuil, vadsig wijf wordt misprijzend gezegd:

Je ku soeppe koken van ‘n heur schorte.

Varianten:

Plakt ol die d’ran is”.
Je zoe ze nie pakken mi è tange.
Ze grimmelt van de vuliegheid.

Een leegganger krijgt te horen:

Luioardszwêet ouw gereed”.
E’ n avansêert lik è n’hooiboengle tegen wiend
Het werk · bij hem niet vooruit.

Oi eure è lepele – Tergend langzaam.

Variant:

‘t Is ‘t eeuwig leven, amen.
Is ‘t nog vo vandage?, vraagt men wanneer een karweitje niet vlot opschiet.
E go nog te loate komen in ‘t last oordêel- Wordt spottend gezegd van iemand die overal achter ‘t net vist.
“E slapt è gat in ‘d dag – Gezegde dat een langslaper moet verwerken.

Wanneer een leegloper over werken hoort spreken, zegt hij
‘z En van Werken è prochie gemakt – ofwel
Werken is zalig, ma nieten doen is heilig.
‘k En de flimme” – Voorwendsel om niets uit te richten.
E schit d’ervan lik è n’oend van ze stroent – Een werkje onvoltooid laten.

Wie opmerkzaam wordt gemaakt dat hij zich dient te wassen, heeft het antwoord klaar:

‘t Zie’n ma de vuloars die nudder wosschen.
Je moe d’ossan achter ze gat zitten – Hij dient steeds in de gaten te worden gehouden, steeds op de handen worden gekeken.

‘t Is ‘t oentzien, zegt men wanneer een werkje tegen zijn zin moet opgeknapt worden.
E zwit woatre en bloed – Hij heeft het lastig.
Iemand mi è zittend gat is een persoon die niet van lichaamsbeweging houdt.

“E n’is te verleen mi è strooitche” – Hij is met een kleinigheid af te leiden.

Het werk valt stil van osten ze gat gekeêrd is: van zodra de leider, baas of verantwoordelijke, zich verwijderd heeft.

‘t Is è lanteêrn mi é klein luchtche – Hij is een opschepper die weinig nuttigs verricht.
E n’is dood en è n’oog uut” – Omvallen van vermoeidheid.
Morgen komt ook alhier – Wij knappen dit werkje morgen op, er is geen haast bij.
Me ‘n hand’n kitteln no ‘t werk en me voeten naar huus, zucht de werkman die node zijn dagtaak begint.
‘t Go ze gatche voaren” – Het zal hem in de toekomst niet meevallen.

Variant:

E n’è ze koekkestuten voren g’eten.
‘z En dat huus uutgeweund – De woning werd door hen zo verwaarloosd, dat ze kwasi onbewoonbaar geworden is.

Over een niet onderhouden woning wordt gezegd:

‘t Ligt ol kop over stêert.
‘t Ligt ol kake deur bek.
‘t Ligt al kop over koente.
‘t G’liekt op è messienk.

Miette de Klodde – Onverzorgd vrouwspersoon.

Scheldwoorden:
Nieuweerd.
Legoard.
Labbekakkere.

 

 

Uit ‘Snippers uit de Veurnse volksmond’ van Albert Dawyndt

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>