Je moet’n gin peper in zie’n gat bloazen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     514 Views     Leave your thoughts  

Kuierend door Frans-Vlaanderen hoorden wij zijn Zuid-Vlaamse taal..

 

witte peerd’n ê vele strooi noödig: modepoppen kosten veel geld

olles is moa ê wete, en vloo’n pakk’n ê rappigheid: kennis en handigheid hebben soms ver geleid

‘t komt ê gat no balle: weerspreuk : het weer klaart op, in de richting van Belle

je moet’n gin peper in zie’n gat bloazen: je moet hem niet uit zijn vel doen springen

zorg’n vo bete en slete: voor voeding en kleding werken

en’ is ê liedje verlegen mit d’ens – hij heeft een weinig schrik voor de gevolgen

t goan vele « zeggen » in ê zak: er wordt meer verteld dan waar is

ê j’ol ê puud zien omme kiek’n: gelooft het niet, het is onmogelijk

on de zots gald ên, de kroameniers ên vente: als graagkopers geld hebben, verkopen de marktkramers veel

joenge peerd’n moe’n ê brild zie’n: de jeugd moet geleid worden

ê komt oltie’d lik pilatus in ‘t crédo: hij komt altijd ongepast, of ook te aanstellerig

T’is nie oemdat’ er sneeuw up’t dak legt dat’ er gin vier in uus is: de vogel kent men aan zijn pluimen niet

van god nie ê wult en van’ duuvel nie ê voend’n: geheel verlaten of waar nooit iemand komt

‘t is ê n’oengeroakelden: hij heeft geen opvoeding

‘t is moar en’ owven geklopten: zegt men van iemand die niet goed wijs is

en’is ‘t hoanegald nie meë weerd: met deze persoon is niet veel meer aan te vangen

ê zoe’d êtwien ofhoal’n to’t oender zie’n teens: hij zou iemand uitvragen tot het taktloze toe

‘t beslag is in de smesse en’moaker is d’er bie: zegt men van een autoritair beslagmaker, als hij ergens binnen is

en’is oender gin’enne êbroed: het is een sluwe

‘t is lik ê populieren blad dat draait: hij draait naar alle winden

or’moe kom’n van hên – d’hennen ên dinne pooit’n: wie moet leven van krijgen heeft weinig bezoek

‘n boom gruuit lik of dat’n êlid is: resultaat volgens opvoeding

je moe kruup’n te goare: men moet één zijn of samen werken

ze go leer’n zegt ‘n man o zie’n katte wos doód êreen: eerst gedaan en dan gedacht

‘t rint uut olle goaten, uutgenomen uut dat van hout’n peerd’n zegt men wanneer het stortregent

zie’n baste is up ‘n zolder: hij heeft een appeltje tegen de dorst: twee meesters in en ‘uus

twee katt’n up ê muus, twee oenden up ê been ê kom’n nie dikkers overeen

E. MOREL – kuierend door Frans-Vlaanderen – Bachten de Kupe 1977

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>