‘k Zien liever zijn gat dan z’n oanzichte

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     151 Views     Leave your thoughts  

Zoej g’looven da je joen zaantjes aan joen gat meugt plakk’n

Je meugt zo veele gin sjoklamoes eet’n, je gat goat toeplakk’n.

‘t Geld is nog zjuuste goed voor joen gat of te voag’n.

E zit mi zijn gat vul schuld’n,.

E wunt mi zijn gat in ‘t bus (hij woont aan de rand van het bos)

M’n gat è glykt aan geen aanzichte nie meë (mijn achterwerk doet pijn van te lang te zitten)

‘k Zien liever zijn gat dan z’n oanzichte.

Mijn gat is schoander dan z’n oanzichte

Ze zoe’n lach’n in joen aanzichte moar byt’n in joen gat.

Ol die schooiers zoen j’n hemde van joen gat vroag’n.

En è geen kult’n ni meer voar an zijn gat.

Osse heur hemde in heur gat stikt, z’ hèt è kasse vul kleers (ze heeft niet veel kleren)

E zoud’t z’n broek van z’n gat weg geev’n.

E loopt oltijd mi ‘t gat uut zijn broek.

Z’n broek volt van z’n gat (hij is graatmager)

Steekt è bust’l in neur gat en heeèl de stroate is è voagd. (een parmantige vrouw die schudt met haar achterwerk)

‘t Is een met veele kak an heur gat.

Ze goat nog ne kee n’eur gat verliez’n van glorie.

t Is joamer zukk’ è schoon gat in de weke te dragen.

z’ Hanget ol aan heur gat. (ze koopt veel kleren)

Ze peist datt ‘er è karre goud an neur gat hangt.

Mi zuk è wuuf soenk ik nooit trouw’n ol woare n ‘heur gat gesleeg’n mi goud.

‘t Hangt zijn gat uut.

E lat z’n gat hang’n (hij doet het niet graag)

 

Uit ‘Scatologische spreekwoorden en zegswijzen uit de Westhoek’ van Willy Tillie

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>