Karel de Stoute en De Klijte

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     452 Views     Leave your thoughts  

Philippe de la Clite (1445-1511), beter bekend als Philippe de Comines was kroniekschrijver bij Karel de Stoute. Hij zou die dan later hebben verraden om de Franse koning Lodewijk XI te behagen. Deze Komense Flup had net zoals zijn ouders drie zilveren schelpen op zijn wapenschild. Dit komt niet voor op het wapenschild van Komen, maar wel op dat van De Klijte, een vroegere heerlijkheid in de parochie Reningelst.

De grootvader van Philippe de Comines was gehuwd met Jeanne de Waesières, vrouwe van Komen en Halewijn. Oorspronkelijk droeg hij als titel: Colard de la Clite. Later veranderde hij zijn titel in de Comines, waarvan hij door te huwen heer was geworden.

Zijn zonen Jean en Colard jr. droegen als titel: heer van Komen en de Klijte. Philippe, zoon van Colard jr. nam als titel Philippe de Comines aan omdat de heerlijkheid De Klijte ondertussen werd verkocht aan de familie Zadelaers.

Een andere heerlijkheid, deze van de Pontpepers, strekte zich qedeeltelijk uit op het grondgebied van Reningelst. Daar stond ook het kasteel en de vierschaar. Het heette ‘t Hof ter Clyte, naar de titel van de heer. In zijn rechtersfunktie werd de heer bijgestaan door zeven wethouders. De zwaarste boeten die deze vierschaar kon toekennen mochten niet méér bedragen dan zestig “Parijse”pond. Hij mocht jaarlijks drie “gouwedinghen” voorzitten en had ook het recht bier en wijn te taxeren.

De heerlijkheid van de Pontpepers was erg rijk. De oorspronkelijke kapel van de Klijte werd iets voor 1468 gebouwd en gefinancierd door Jan en Willem Van Eeckhoutte. Op 13 april 1468 kende paus Paulus II 100 dagen aflaat toe aan hen die de kapel bezochten op de voorgeschreven Mariale feestdagen en op de verjaardag van de kerkwijding. Dezelfde paus gaf ook toelating om daar missen op te dragen. O.L.V. Bezoeking is parochiekerk geworden in 1923.

Uit een krantje van V.V.V. Heuvelland van 1990

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>