Kiekendieven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     376 Views     Leave your thoughts  

Verleden zaterdag, de zesde, hebben de politieagenten Bastin en Demerlie op onze markt een goede vangst gedaan. Drie knappe jongheden stelden er elf kiekens te koop. Die mannekens hadden voor onze wakkere agenten een verdacht voorkomen en ze werden door hen verzocht naar het politiebureel te gaan om uitleggingen te geven.

Allicht waren zij in de klem en bekenden dat zij de kiekens ‘s nachts er voor bij Joye, landbouwer op de hofstede van de ‘Potterij’ te Waasten gestolen hadden.

Zij werden dan alle drie ter beschikking gesteld van de heer procureur des konings. Een vierde persoon die ook medeplichtig schijnt te zijn, is er in gelukt zich in tijds uit de voeten te maken.

De kiekens zijn door mijnheer Joye als de zijne herkend geweest en derhalve zijn ze hem weder ter hand besteld geworden.

Uit ‘Het Weekblad van Yperen’ van 1886 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>