Kijkt è keer naar mijn hoofd!

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 weeks ago     94 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos ol meer of tien jaar dat Toone Kwakelaai è trouwt wos met Griete Kloefes en ze waren nog osan bij mekaar.

Prtan k, Griete hadde de bynaame van ‘Dulle Griete’ omdat ‘t zoo è krappig vrouwmens wos. Toone hadde bij heur niet osan ‘t schoonste en ze ging in heur handen niet kyken om toone è klikker teegen zyn ooren te geeven ols ze in heur zotte toeren wos.

Maar gelukkiglyk, Toone nam dat ollemaalde zoo erg niet op. ”k Laaten ik heur doen’, zei Toone .., ‘en ‘k doen ik toen olgelyk nog myn gedacht, ols ‘t met heur goeste is!’

Jeften Pruime, de maat van Toone wos van plan om naar Brussel te gaan, om te betoogen voor de vrede en ie vroeg teegen Toone om mei te gaan…

‘Daarvooren wil ‘k drect gaan betoogen’, zei Toone.., ‘want ‘k weeten wuk dat ‘t is van oorlooge, ‘t is er bykans olle daage thuuzent!’

‘Maar we moeten è spandoek mei hèn ennée’, zei Jeften…., ”k hèn ik daar nog è brokke van è laaken en gy kunt goed letters schilderen, je zou daarop moeten zetten ‘Weg met de raketten’.

”k Gaan dat doen’, zei Toone…”t past djuuste da’k aan ‘n dop zyn en ‘k gaan dat doen op ‘n zolder, binst dat Griete ‘s achternoens entwaar is gaan kaffie drinken.’

‘s Anderendaags, van achter den noene wos Griete weg en Toone haalde zyn pot zwarte verve uut en trok naar de zolder.

De zaterdagachternoene, binst dat Griete naar de coiffeuse wos, ging Toone zyn maat gaan haalen om te kyken naar zyn werk. Toone rolde dat spandoek open in de keukenvloer en Jeften zette zyn bril op om dat te bekyken.

‘Je zyt gy zeker geheele zot, begot’, riep Jeften…’Ik gaan ik daarmei op de straate niet kommen wei!’

‘Waarvan datte?’, vroeg Toone.

‘Maar zie je gy dat niet?’ riep Jeften…’ J’ hèt aan raketten den eenen letter voor ‘n anderen è zet en er staat ‘Weg met de Karetten”. Toone verschoot ervan…
‘Dejuu toch! ‘t Is waar oek’, zei Toone…’chance dat je ‘t gy ziet, ‘k ging er nooit op letten..dat komt ol zeere doen.’

‘Je moet dat verdoen wei’, zei Jeften. ‘k Goan d’r rechtuut aan begunnen binst dat Griete nog weg is’, zei Toone.

Jeften Pruime ging voort en Toone ging met zyn spandoek weere naar boven. Ols Jef djuuste buiten wos kwam Griete thuis.

‘Waarom is Jeften Pruime hier è weest?’, vroeg ze.

‘Omdat ‘k gaan meigaan naar Brussel om te betoogen voor de vrede’, zei Toone.

‘Gy, meigaan naar Brussel om te betoogen?’, zei Griete…’kykt è keer naar myn hoofd…je gaat thuus bluuven!’
‘Jamaar, ‘k zyn ik teegen de raketten wei’, zei Toone.

‘En ik zyn VOOR de raketten, versta je dat!’, riep Griete.

‘En ik zyn voor de vrede, weet je dat?’, riep Toone weere.

“En ik zyn nog meer voor de vrede!’, schreeuwde Griete ..’en je moet je mond houden of je krygt één teegen je kop!.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>