Kiki en Mireille

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     584 Views     Leave your thoughts  

‘’n Zeg geen kwaad van mijnen hond; hij ‘n heeft maar de sprake te kort’… En, inderdaad, de huishond verdient zijn faam van aanhankelijkheid en trouw, en de lof van zijn meester.

Hoe echter de hond aan zijn naam komt is nog met veel geheimzinnigheid omhuld. Vroeger was de naamgeving nauw verbonden met de kleur, de gestalte, en andere uiterlijke kentekenen. Nu is het een loutere kwestie van naäpen, modegril of welluidendheid geworden.

Waarom werd echter vroeger steeds aan de hond een naam met ongunstige betekenis gegeven als Moor, Turk, Geus, in tegenstelling met Courtois, de franse hond uit de Reinaert?

De eerste koeien van de keuterboer heten nog Belle, Blesse, Blâre, maar met de naam van de honden is het niet zo eenvoudig.

De oude naam Moor werd aan de zwarte hond gegeven van in de nest. Voor andere huidskleuren ken ik geen naam, terwijl ze zo talrijk zijn voor de paarden.

Na de Franse revolutie werd een tijdlang, uit verachting voor en om de spot te drijven met de adellijke titels, de naam gegeven van Baron, Duc, Markies, en voordien waren de namen Max en Mylord gangbaar.

Op het einde van de vorige eeuw kwamen Franse namen in zwang. Bij de rijke mensen heetten de teefjes Ninon, Kiki, Mireille. In Brussel gaven ze voor de aardigheid een Vlaamse naam; een Waalse bouwmeester te Ukkel kon geen gebenedijd woord Vlaams en zijn hond was Jan. Na de verkiezing te Antwerpen in de jaren twintig kregen goede trekhonden de naam van Guust of Borms.
Te Deinze heette een hond Bolle, naar Bolle Verbuyck, een der Paradijsvogels van Gaston Martens.

Mijn gebuur Bruyneel had een hond die baste naar de schooiers en kwispelsteertte voor een heer met een stijve hemdeboord. Zijn naam was simpellijk Hond.

In mijn jongde heetten de trekhonden van bakkers, melkboeren en poeldeniers: Dullaard, Knorre, Knots, Kodde, Kwik, Paljas, Piro, Schreurs, Spoele, Stoop, Striep, maar de naam die opgeld miek voor ruins, grote sterke honden, was Mirza, wat (naar ik mij liet gezeggen van een hondepiet die in Perzië woonde) vóór de familienaam de titel van prins aanduidt en achter de naam, die van een schriftgeleerde of een hoge ambtenaar.

Te Ingooigem leeft een slimme hond: die weet als ‘t zondag is. Hij weet dat zeker aan ‘t krijgen van zijn wekelijks been van ‘t soep. vlees van de zaterdag, en de zondag viert hij als rustdag zonder te willen bassen naar gelijk wie op ‘t hof komt. Hij pijloort op de naam van Patsy.

Inderdaad, de namen van honden zijn sinds een halve eeuw aan ‘t verengelsen. Moor heet nu Black of Blacky, en Piro is nu Puck of Pucky.

Vlaamse hondennamen zijn een rariteit geworden. Eer het te laat is – want alle honden moeten er aan op de grote wegen omdat ze niet weten wat rechts houden is – welke zijn de Vlaamse hondennamen die duiden op bespotting met of achting voor een vreemde landsman of een bekende Vlaming?

G.P. Baert in Biekorf van 1963

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>