Kindermoorden in Woumen en Veurne

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     478 Views     Leave your thoughts  

Woumen – eene kindermoord –

De genaamde Jeroom Verbrugge, van Woumen, was over een dritel jaren naar Amerika vertrokken, zijne vrouw met hare drie kinderen achterlatend. Alle maanden zond Verbrugge regelmatig eene som van 50 fr aan zijne achtgenote. Den 26 september laatst werd vrouw Verbrugge moeder van een kind, dat stierf en waarvan zij het lijkje in den hof harer woning begroef. Daar er te Woumen allerlei zonderlinge geruchten in omloop waren, is het parket van Veurne dinsdag naar de gemeente gekomen.

Vrouw Verbrugge werd ondervraagd en eindigde met bekentenissen te doen. Zij werd op bevel van het parket door den bevelhebber der gendarmerie van Clercken aangehouden, en naar de gevangenis van Veurne overgebracht.

Veurne – nog eene kindermoord –

Over eenige dagen vernam de veldwachter van Coxyde dat een meisje, die met hare ouders in die gemeente gewoond had en nu te Veurne woonde, moeder geworden was en dat het kind niet aangegeven werd.

De veldwachter verwittigde het parket van Veurne en zaterdag werd het meisje aangehouden. Eerst weigerde zij iets te zeggen, doch maandag deed zij in het gevang bekentenissen; zij verklaarde dat zij het kind aan de Duinkerkebrug in het water geworpen had.

Op bevel van het parket werden er op de aangeduide plaats peilingen gedaan; weldra haalde men het lijkje van het arme wicht op. Het was in een zak gebonden en reeds in staat van ontbinding.

Wingene – Geheimzinnige moord –

Het rustige en brave Wingene, waar Gezelle een groot deel van zijne jeugd op grootmoeders hoeve heeft gesleten, is door eene afschuwelijke gebeurtenis in ontroering gebracht.

Hector Vandevoorde, die zondag avond, rond 10 ½ ure te huis kwam, vond zijne vrouw in de keuken niet en meenend dat zij te bed was gegaan, riep hij op haar zonder eenig antwoord te bekomen. Hij verwittigde commissaris Froeyman, de gewezen toezichter der Antwerpsche dierenbescherming en doorzocht met hem het huis.

De mannen vonden de ongelukkige vermoord op haar bed liggen. De vrouw droeg twee diepe verwondingen aan den schedel, met een plomp werktuig toegebracht.

Zij moet op den slag gedood zijn geworden, want hare hersens waren rond de kamer gespat. Men veronderstelt dat de misdaad tusschen 8 en 10 ½ ure werd gepleegd. Het slachtoffer had bezoek gebracht aan eene moei, terwijl haar man was gaan bollen in de buurt.

Hij kwam rond 7 ure eten, en trok een half uur later naar de vrienden terug. Er is bestatigd geworden dat eene ruit uit een venster op den koer uitgevend, verbrijzeld was geworden, en uit de lavaboschuif 6500 fr in banknoten geroofd werd.

De echtelingen Vandevoorde kwamen best overeen. Vandevoorde werd echter aangehouden, omdat men een oogenblik veronderstelde, dat hij zelf, het moordtoneel had ingericht, om de vermoedens van zijn eigen persoon te verwijderen.

Eergisteren avond nog echter werd zijne onschuld erkend, en liet men den ongelukkige in vrijheid. De echtelingen Vandevoorde waren eerst sinds drij weken een paar. De vermoorde moest nog 20 jaar worden.

Woensdag namiddag is het parket van Brugge opnieuw naar Wingene gekomen voor het onderzoek over de geheimzinnige moord op de ongelukkige Pharaïlde Lampaert, echtgenoote van Hector Vandevoorde, gepleegd. Het wapen dat gediend heeft om de moord te plegen is nog niet teruggevonden; het moet een zwaar kneuzend voorwerp zijn.

De vermoorde jonge vrouw was de enige dochter van de echtgenooten Lampaert van Pittem. Men heeft in de weeke aarde voor de achterdeur der woning van Hector Vandevoorde, welke open stond, vruchteloos gezocht naar voetafdrukken. Geen enkele der geburen geeft iemand in den omtrek der woning gezien. Het onderzoek wordt ieverig voortgezet.

Uit ‘De Poperingnaere’ van 1909 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>