Koben Koekuit van Bambeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     547 Views     Leave your thoughts  

Koben Koekuit van Bambeke wos entwot è raaren apostel die moedermens olleene weunde in è vernukkeld kleen kotje niet verre van Sinte Karels bus. Je koste er olleenlijk by geraakten ol è eerdeweegel.

Er wos niemand die djuuste wist waarvan dat Kobel leefde. Voor zijn liefhebberij kweekte Koben è paar geeten en è bende keuns. Maar zijn grootste passie wos pensejaagen.

‘Niet met de geweere wei?’ zei Koben…’dat zou teveele leeven maaken en Fumier zou ‘t hooren.’ Koben bedoelde daarmei de garde-chasse die Fournier naamde. Koben ging regelmatig stroppen gaan zetten in gaan zetten in Sinte Karels bus en hadde ol dikkers è keer moeten frutten, maar ‘t hadde nog ossan wol of è loopen. Maar op è nacht hadde’n ‘t zitten. De garde-chasse stoeg olmetnekeer bachten hem en stak zijn geweere onder Kobens neuze.

‘Wuk doe je gij hier?’, vroeg de garde. ‘Braambeiers trekken!’, zei Koben en met dezelfden gang sloeg’n de garde’s geweere uit zijn handen met è knippel dat ‘n mei hadde. De garde sprong weere toe, maar Koben gaf’n meteen è fermen klop op zijn kop zoodat ‘n in è hooptje zonk.

Koben liep eerst è ende weg, omdat’n verschoot dat’n zoo hard è sleegen hadde. Maar è keerde toen weere, verdooken bachten è boom om te kijken hoe erg dat ‘t wos.

Ie zag djuuste dat Fumier ol kreunen en ol vloeken rechte rabbelde en weg sukkelde. ”t gaat nog ol niet erg zijn!’, peinsde Koben in zijn eigen. Maar ‘s anderdaags, rond de noene haalden de gendarmen Koben uit zijn kot. Ie moeste voor de juge kommen. Maar natuurlijk, Koben loog olles of en zei dat ‘n aan die heure ollange in zijn bedde wos.

‘Leefde gij in oneenigheid met de garde-chasse?’, vroeg de juge. ‘Ollezins niet’, zei Koben, ”k zien geern de garde-chasse. Maar ‘k hèn niet geern dat’n ie mien ziet!’

‘t is hier geen zaake om te lachen wei’, vermaande de juge..’bovendien ‘k gaan joen è andere vraage stellen. Verken je gij dit?’ De juge toonde de knippel waarmei dat Koben è sleegen hadde.

‘Neen ik’, zei Koben, ‘…nog nooit è zien!’. ‘Horkt è keer me man’, zei de juge…’ols ‘t uutkomt da’ je liegt, ga je leelyk d’r teegen vliegen zulle! ‘k Ga je nu nog den tijd laaten om je ‘t overpeinzen en ‘k ga je toen weere roepen.’

De juge deed teeken en de gendarmen gingen weg met Koben, ….’h heure laater brachten ze hem weere binnen. ‘Hoe is dat nu Koekuit?’, vroeg de juge. ‘Ik ga je nu nog één keer de vraage stellen: verek je gij dit voorwerp?’

‘Jaak, meneere de juge’, zei Koben. ‘Ha, ha’, riep de juge…’eindelijk. Waarom loog je toen d’eersten keer?’.

‘Liegen?’ vroeg Koben….’ik loog ik niet…’ ‘Dat is nog wel!’, riep de juge…’je zei eerst da ‘je dit voorwerp niet verkende..en de tweede keer zeg je van wel.’

‘Natuurlijk, meneere de juge’, zei Koben, …’t is ‘t zelfde van over è heure!’.

.

.

Kwaak in De Ijzerbode van juni 1985

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>