Konijnendiefstal aan ‘De Landing’

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     551 Views     Leave your thoughts  

Een zesjarig kind dodelijk verbrand
Een pijnlijk ongeluk is zaterdagavond voorgevallen ten huize van Alphonse Vanhollebeke-Laconte, bakker, wonende langs de Elverdinghe-kalsiede. Rond 6 ½ ure moest de vrouw naar de winkel gaan om iemand te bestellen, hare twee kinderen, Albert, 6 ½ jaren en Henri, 3 jaren, die rond de stoof zaten, alleen in de keuken latend. Het 3-jarig knaapje trok een ijzeren kom met kokend water van de stoof en wierp ze zoo ongelukkiglijk omver, dat zijn ouder broertje over gans het lichaam erg verbrand werd. Op het hulpgeroep kwam de moeder toegelopen, maar ondanks al de goede zorgen is het arme kindje dinsdagmorgen ten gevolge van deze schrikkelijke brandwonden overleden.

Op het ijs.
Met de vorst waren de schaverdijners zondag laatst gans in hun schik en ‘s namiddags krioelde het van volk op de vaart. Hier en daar viel er een half in ‘t water maar toch zonder noodlottige gevolgen. J. Cleenewerck die ook aan het schaverdijnen was achter het kollegie, wilde onder de brug voorbij , toen hij zo geweldig net het hoofd tegen het gewelf stootte, dat hij, erg gewond, achterover viel.

Aanranding en messteken
Zondagnacht om 12 ure verlieten enige verbruikers der herberg ‘Au Parc Guillaume Tell’ bewoond door de kinders Denorme langs de Elverdinghe-kalsiede, toen Jules Messiaen, van Poperinge, die den eersten buiten gegaan was, op ‘t onverwachts door een onbekende werd vastgegrepen die hem drie geweldige messteken toebracht. Een boven op het hoofd, een in de schouder en een in het linkeroog. Daarop nam de dader de vlucht.

Enige minuten voor 12 uur had een kerel uit genoemde herberg buiten gezet geweest omdat hij ruzie zocht tegen Prosper Missiaen, broeder van het slachtoffer, en het was dezelfde die buiten, midden den steenweg, blijven wachten had om zich te wreken op de eerste die buiten kwam. Ongelukkiglijk genoeg was er niemand die hem kende.

De politiecommissaris werd over de zaak ingelicht, maar ‘t was een moeilijke taak om de onbekende dader op te zoeken. Hij gelukte er nochtans in en dinsdagmorgen reeds werd de kerel aangehouden. Het is een zekere Philimon Suffys, oud 19 jaren, geboren te Woesten en knecht bij weduwe Adriaen, landbouwster te Poperinge. Eerst trachtte de kerel te loochenen, maar behendig ondervraagd door de heer politiecommissaris moest hij wellicht bekennen de dader te zijn.

Dinsdag namiddag stapte het parket van Yper alhier af, en, na een kort onderzoek werd Suffys naar het gevang van Yper overgebracht. Volgens de bestatigingen van de heer Lagrange, wetsdokter, is het oog van Missiaen gans uitgelopen.

Velo-ongeval
Maandagnamiddag kwam Albert Brabandts, wonende in de Boescheepstraat, per velo huiswaarts van Westouter. In een neerloop botste hij met geweld tegen een rijtuig. De jongeling werd van zijn velo in de gracht geslingerd en bekwam nogal erge wonden aan het aangezicht. De velo was in stukken. Hij liet hem in een herberg achter en gerocht met veel moeite te voet thuis. Hij is nog steeds bedlegerig.

Dronkaard
Dinsdagnamiddag kwam de heer politiecommissaris vergezeld van een agent de Veurnestraat voorbij toen bij de herberg van Charles Worms gekomen, zij er een dronken persoon, zekere Karel V….. zagen, die ruzie zocht. Zij deden hem mede en sloten hem op tot hij nuchter werd.

Konijnendiefstal
Dinsdagnacht werden bij René Lermytte, landbouwer, bij ‘De Landing’, langs de Proven-kalsiede een tiental konijnen gestolen. De daders zijn onbekend.

Aanranding
Donderdagavond in ‘t naar huis gaan, werd Camille Lermyte, 17 jaar oud, wonende bij de Boterpot, door een van zijn gebuurs aangerand en wat slagen toegebracht. Op zijn hulpgeroep kwam met toegelopen, waarop de dader de vlucht nam. Lermyte beweert een beursje met 2fr ½ erin gestolen te zijn.

Uit ‘De Poperingnaar’ van 1908 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>