Kwade gebeuren moet men bezeuren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     465 Views     Leave your thoughts  

Vuile monden, vuile gronden (aan een slechte taal kan men een slecht mens herkennen)


Een gesloten mond vangt geen vliegen (zonder werken zal men de kost niet verdienen)


Van nen stijfkop en ne zot vult den advocaat zijn pot (vermijd processen)


Ziekten komen te peirde en gaan te voete weg (het duurt zijn tijd om te herstellen van een ziekte)


Wie de zeem wil pakken moet tegen ‘t steken van de bie’n kunnen (men krijgt niets voor niets)


Er zijn meer menschen verdronken in een wijnglas dan in de zee.


Een oude vent met een jong wijf zorgt voor eeuwig gekijf (jeugd blijft beter bij jeugd)


Vele verdoen en weinig winnen is ‘t verderf van veel huisgezinnen


Als ‘t huis gebouwd is breekt men de stellinge af (als je niet meer nodig bent wordt je ontslagen)


Zoveel huizen, zoveel daken (zoveel hoofden, zoveel gedachten)


Hoe hoger het dak hoe lager de val (hoe hoger men geplaatst is hoe dieper men kan vallen)


Zotten en dwazen schrijven hunder name op deuren en gloazen.


Het geluk blijft niet stille stoan voor joen voordeure (je moet de kans nemen om geluk vast te grijpen)


Geld is ne sleutel die up al de sloten past (met geld kom je overal)


Vette keuken, moageren portemonnee (wie veel verteert zal weinig sparen)


Allemans neuze is gene kapstok (vertel niet alles aan iedereen want niet iedereen kan zwijgen)


Men moet zijn voeten nie verder steken dan ‘t laken (tering naar de nering zetten)


Kwade gebeuren moet men bezeuren (van slechte buren kan je echt wel last hebben)


Wied eerst joenen eigen hof en toen den dezen van joene gebuur (kijk eens eerst naar je eigen geweten)


Waar dat ‘t nauwe steekt is de vriendschap kleene (vrienden kunnen elkaar veel vergeven)


Al te wit is gauwe vuil (te snelle en hevige vriendschap is meestal van korte duur)


Geen hertje zonder smertje (iedereen heeft zijn pijn)


Met ééne sprong geroake je niet boven up den trap (men heeft volharding en geduld nodig om doelen te bereiken)


Eerst gedaan en dan gedacht heeft velen in problemen gebracht


Met manken leert men om kreupel te goan


Een joengen leegganger maakt een ouden bedeloare (wie niet spaart als hij jong is zal gebrek lijden als hij ouder wordt)


Een mens zonder handen is lijk nen hond zonder tanden (luie mensen zullen nooit aan de kost geraken)


Van één leugen kommen d’er vele (als je eens begint met liegen komt er geen einde aan)


De grote dieven hangen de kleene op (de groten ontspringen de dans)


Kaarten en kannen maken arme mannen (drank en spel leiden tot armoede)


Een vulle kanne loopt over (een dronkaard zou beter zwijgen maar zegt te veel)


Wie gauwe gelooft is gauwe bedrogen (wees niet te lichtgelovig)


‘t is aangename om te zien regenen als men zelf in ‘t droge zit (zolang men maar zelf gelukkig is kan men roddelen over de miserie van anderen)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>