Lamlendigen, zuipers en mouwvagers

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     461 Views     Leave your thoughts  

Vakvereniging van de bouwwerkers te Poperinge Dat eerste die onder onze werkersbevolking tot stand gekomen is. Drie achtereenvolgende zondagen werd er ten dien einde vergadering gehouden, en reeds van in de tweede vergadering kon men bemerken welke werklieden de zaken goed opnamen en het nut van de vakvereniging verstonden.

Vooraf moeten wij zeggen en ootmoedig bekennen dat de grote beweging, welke hedendaags op sociaal gebied bestaat, nog gans onbekend is in onze streken.

Wel is het waar, men hoorde spreken van syndicaten, van vakverenigingen; van socialisten en antisocialisten; van werkstaking en lock-out. Maar welke en hoevelen zijn er die wel ooit tot het gedacht kwamen dat de gehele maatschappij van hoog tot laag in de sociale beweging betrokken is?

Waar zijn zij die hun oren en ogen openen? Hun oren om iets te vernemen van de gerechtigde verlangens van de werkers en hun ogen om te bestatigen dat hier ook op sociaal gebied veel kan en moet gedaan worden!

En gij, beste lezer, wat kent gij van de reeds bestaande sociale wetgeving, waarover ons Belgenland mag fier zijn?

Dat niet alle metsers en plakkers van de eerste dag bij hun vakvereniging aangesloten zijn, geen wonder! De zaak is iets nieuws; zij kennen het niet en weten nog niet door eigen ondervinding hoe voordelig het is.

Ook het overgroot getal is er niet nodig om te beginnen; maar wel de overtuigden, de vooruitzienden, de verstandigen! En, Goddank, de eerste bijtreders zijn van die mannen waarop men kan staat maken en die de eerste steen zullen leggen (‘t zijn toch metsers hé?) van dit sociaal gebouw van vakverenigingen en vakonderwijs dat hier te Poperinge dient opgericht te worden!

De vakvereniging heeft reeds een bestuur, gekozen door en onder de werklieden. Op die wijze zal er deugdelijk werk gedaan worden: het bestuur zal het vertrouwen van de leden bezitten en geeft het een waarborg tegen knoeierijen en uitbuiting.

We eindigen met een dubbele wens. Vooreerst aan onze werkers: mannen, niet langer achtergebleven, niet meer geaarzeld! Of zijt gij ook tegen de vereniging? Leest wat de gazet van de bouwwerkers schrijft en zegt of gij van deze zijt!

Wie is er tegen de vereniging?

Welke werklieden zijn tegen de vereniging?

1. Onverschilligen
2. Lamlendigen
3. Moedwilligen
4. Fanatieken
5. Karweiërs
6. Onbekwamen
7. Zuipers
8. Mouwvagers
9. Voorstaanders van ton en vogelpik
10. Vooruitstrevers voor sport
11. Luiaards
12. Die op vrouwenarbeid speculeren
13. Die op de krijg rekenen
14. Nooit tevreden
15. Afbrekers
16. Afgunstigen
17. Egoïsten en zelfzuchtigen, die slechts hun eigen belang zien soms ten koste van hun werkgezellen.

De tweede wens aan onze burgerij: bestudeer het sociaal vraagstuk en bij gelegenheid ondersteun de christene vakverenigingen!

Uit ‘De Poperingnaar’ van 1911 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>