Leegoarszweet zit gauwe gereed

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     895 Views     Leave your thoughts  

Etwien ‘t ei uut ze gat vragen, (iemand uithoren)

En n’is zo plat of e fige. (vals, kruiperig, vleierig)

Dinne doen (dwaas doen)

Iemand ‘bie ‘t veertienste zetten’ = Iemand ‘bie de buk doen’ (in ‘t ootje nemen, foppen)

‘T waait dat de stronten uut de gaskanten vliegen

Den tyd dank joenk was, ‘k vryde met è meesche (meisje) da bloend was, mo ze kreeg rost haar en ke keken der nie mé naar

In wat da Onzen Heere ze schoan broad stikt, (kleinerend gezegde)

Mien name is Jan en ke trekken der me niet van an. (zich niet mee bemoeien)

Alle batjes helpen zei ‘t meesche (meisje) en ze piste in de zee (met weinig tevreden zijn)

Jonk vlees in de stande en (met een jonge vrouw gclrouw zijn)

Goa noa de voart ten is gin hulle op (al je wil dommigheden doen)

Leegoarszweet zit gowe gereed

De zeem kwielt uut ze mule

En n’ed è zeemtoenge (vleiersmanieren)

Pas op of ‘k goan je tans (tanden) tellen, (stop of ik heb u vast)

Van ezel peerd bedegen zijn (meer willen zijn dan men is)

Vraag: «Waar heb ge dat gehaald? Antwoord: ‘waar halen de kroaien neuten?’ (het gaat u niet aan)

‘T is e veugel vo de katte. (ten dode opgeschreven)

‘K goan me getten optrekken

‘K goan me matten oprollen (ik zal vertrekken)

En ne schijt in ze kulten (kleren) (hij is bang)

En ‘n is duust man sterk, (vol goede moed)

Kurieuzeneuzcn mi lange vraagsteerten, (het gaat u niet aan)

Achter mien zie’j den eesten. (ik heb voorrang)

T is zo krom of e meulenhekkcn (molenwieken)

E twodde deur ze neuze vrieven (iets verwijten)

Zet je mo van achter, mo goan ie toen schèren, (na een daad of gezegde dat niet veel betekent)

En ne moet springen of verdrinken, (een noodgedwongen beslissing nemen)

‘T is zever in zaksches (niet veel zaaks)

Pakt jen oogen in jen annen (handen) en kiekt met de pitten (kijkt beter uit)

Me goan e groentje goan pekken: (we gaan eten)

Tot in ‘t pekken van d’andjoens (ajuinen) en ‘t moaien van de zinders (tot weerziens)

Wod e satiemespletter (wat een centenbijter, gierigaard)

En ne zoudt e soe in tweeën bieten

En ne droait noar alle winden (niet te betrouwen)

E bitje minder gruchte en meer teire (minder gerucht en meer verteer)

Je kun nie alles en (hebben), vele geld en schone kleers. (men mag het het onmogelijke niet wensen)

Kort over de kant keren, (brutaal uit de weg duwen)

O je ‘t nie e meugt, leg t’er je kop bie (als ge het niet graag eet laat het staan)

Vandenberghe Lucien, Koksijde in Bachten de Kupe van 1961

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>