Lezersbrief uit Langemark

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     494 Views     Leave your thoughts  

Langemark, 15 oktober 1857

Meneer de opsteller van de Gazette van Ieper,

laat ons toe uw geachte blad te gebruiken om aan onze medeburgers, aan geheel ons land en aan gans de wereld bekend te maken dat er in onze gemeente een man gevonden wordt wiens vernuft en geestenkracht verre die van al de uitvinders die ooit vermaard zijn geweest, overtreft.

Woonde hij nog op de plaats, het zou minder wonderlijk overkomen, want we zijn hovaardig altegaar over de grote verstanden die Langemark roemruchtig maken; maar die man woont op een gehucht, en van daar, o wonder, komt alle licht ons gemeentehuis bestralen.

Die man dan, heeft een ontdekking gedaan die ver van de wondere ontdekking van de stoomkracht, van de telegraaf zelf en de wonder van de 19de eeuw te boven gaat. Hij heeft gevonden….o hemel ….dat de schulden van onze gemeente (en deze zijn waarachtig groot) veroorzaakt zijn door het nonnenklooster van Langemark.

Immers, die nonnen die voor het onderwijs van omtrent tachtig kinderen, ontvangen jaarlijks tweehonderd frank, het is te zeggen 240 frank per jaar, 20 centiem per maand of nog geen één centiemtje daags voor ieder kind van ‘s morgen tot ‘s avonds te onderwijzen. O wonder der wonderen!

En ons vernuftig verstand heeft zijn ontdekking niet willen verduiken…en hiervoor verdient hij een kruis. Hij is bezig dezelve aan een haantje aan te leren, die ze van voor de dageraad tot na de zonsondergang zal kraaien.

Waarlijk, we zullen er nu uit zijn…. Er zijn bij ons nog zo veel ontdekkingen te doen. Bijvoorbeeld; om te weten waar de resterende centiemen aanbeland zijn die moesten dienen om in 1864 de veertig duizend geleende franken op te leggen.

Welnu, met die wonderlijke uitvinder in onze gemeenteraad te kiezen, zullen er geen secreten zo diep zijn die we niet meer zullen kunnen uitleggen. Het ware te wensen dat wij nog een of twee dusdanige verstanden alhier bezaten. Dan zou onze gemeenteraad het zeker niet moeten laten liggen voor de gemeenteraden van sommige steden, gelijk bijvoorbeeld deze van Ieper.

Maar wij zullen houden tenminste wat we hebben, we zullen aan ons grrrrote verstand dyssendag en acht dagen betonen hoe wij het wonder dat we bezitten weten te waarderen.

Enige kiezers van Langemark

www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>