Liefdesverdriet aan Brielen-Hoekje

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     581 Views     Leave your thoughts  

Uit de ‘Gazet van Poperinghe’ van 22 en 29 maart 1925

Aangeslegen

Vrijdag laatst poogde eene vrouw van De Panne eenen pander slechte haringen te verkoopen op de markt. Gelukkiglijk kwam de politie tusschen en sloeg alles aan. Proces-verbaan werd opgemaakt.

Elverdinghe

De jachtwachter Aloïs Grdunier, in dienst van graaf de Laubespin, heeft hier twee moervossen gedood. In dertien maanden tijd heeft hij elf vossen gedood tot groot genoegen van de landbouwers.

Yper

Marie Hof, 76 jaar oud, wonende op de Kalfvaart, kwam buiten om wat afval van kolen op te scheppen, welke zij daarna in de stoof stortte. Opeens had een verschrikkelijke knal plaats. Groote vlammen sloegen op en verbrandden ‘t oud mensch over het heele lichaam. De bijgeroepen geneesheer had veel moeite om het bloedverlies te stelpen. Haar toestand is tamelijk erg. Waarschijnlijk zal er poeier, uit obussen gestort met de kolen vermengd geweest zijn.

Zaterdag morgend was Victorine D’Hollander, 66 jaar oud, wonende in de Tegelstraat, bezig op hare stoof een weinig vet te smelten, toen door eene onvoorzichtige beweging het potje omklonk en het vet op het vuur liep. Dadelijk sloegen de vlammen hoog op en de arme vrouw werd deerlijk over gansch het lichaam verbrand. Ze werd ter verzorging naar het stedelijk gasthuis gebracht.

Yper

Prosper Cotelle, oud 21 jaar was sedert eene week gescheiden van zijn vrouw. Deze was bij hare ouders wedergekeerd in eene herberg van het Brielen Hoekje. Hij ging haar vragen om wederom bij hem te komen. Daar zij weigerde haalde hij een revolver te voorschijn en schoot zich een kogel in de richting van het hart. De kogel schampte af en drong onder de schouwderplaat. De man stond nog op, eischte nog dat zijne vrouw hem volgde en viel bewusteloos neder. Dadelijk kwam de geneesheer bij en bevool hem te brengen naar de kliniek der Zwarte Zusters, waar de kogel werd uitgehaald.

Wervick

Ten nadeele van de Maatschappij van Buurtspoorwegen werd een huif ter waarde van 1200 frank onstolen. De diefstal werd in de tramhalte ‘De Nachtegaal’ gepleegd. De kommandant der rijkswacht, de h. Maertens, leidde het onderzoek en slaagde erin den dader te ontdekken. Maurice Six had de huif verkocht aan Hendrik Verstraete te Ichtegem. Proces-verbaal werd tegen den dader en verheler opgemaakt.

www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>