Maseur Kwaanunne van Watou

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     567 Views     Leave your thoughts  

Maseur Kwaanunne ‘n hadde ollezins heure naame niet gepakt, ‘t Wos è raar schepsel…. nog ol dikwijls kontrarie … en z’hadde oltemets van die vieze perioden . . .je koste d’er niet veele mee doen. In korte woorden uuteen gedaan : ‘t wos erger of è misvol.

‘t Wos nu ook weere alzoo dien dunderdag achternoene. De meisjes van heur schoole ,., ze gaf zij lesse aan ‘t vierde studiejaar te Watou … deeden op zulke momenten best hulder è beetje ol de stille kant te houden. Maar dien achternoene ruwesierden ze daar zoo gemakkelijk niet in.

‘t Loog wel è beetje daaraan, dat ‘t daags voor de nleuwjaarvakantie wos en ol de groote ondervraagingen gepasseerd waaren. Ze waaren meer in gang met ol ‘t geene dat z’ aan hulder ouders en hulder pette en mette gingen wenschen en bezonderlljk met wuk dat ze gingen krijgen voor hulder nieuwjaar.

‘k Zijn nog vergeeten van te zeggen dat Masseur Kwaanunne daanig amateur wos van da fransche taale en ols z’in è kwaa vlaage wos oltijd è bezondere lesse of ondervraaging uutpatriekte die daarop uutkwam, entwadde waar mei dat heur klasse niet ol te stief gediend ‘n wos.

En op dien achternoene wos ‘t è geheel parteklier artikel waarmei dat Maseur voor de pinne kwam. Horkt, zei Maseur, zonder de fransche taale kunn’n kunnen wylder niet voort . . . Zonder dat we “t weeten gebruiken we toch zooveele van die woorden In onze spreuken en gezegden. Wien van julder heeft er daar ot op gelet?

Maar geheel de klasse wos djuuste aan ‘t kijken deur de venster want ‘t begoste te sneeuwen ‘t ging nog veele leutiger zijn om te gaan nleuwejaaren. Maseur gaf è grooten buis op heuren pupieter …. . . olleman verschoot en wos rechtuut op z’n positieven. Maseur deed nog è keer heur raisonnement over de fransche taale uuteen en zei … we gaan sebiet è keer eenigte voorbeelden zoeken.

Allee … gij daar … Trees Puddergat….. peinst è keer alzoo è woord uut. Trees stoeg rechte, heuren mond ging wagenwijd open,..maar d’r kwam nicmendolle voor den dag.

Ha gij domme lutte, riep Maseur … zet joen zeere weere neere Is er entwien die alzoo è woord weet? Jozefientje van Henri Wiestergaais stoeg rechte en zei ‘prestige’.

Dat is djuuste. zei Maseur, dat is è frans woord dat we veele gebruiken, maar kun je niet è beetje ekspilkatie geven over dit woord?

Jaa’k maseur . . zei Jozefientje … dat is entwadde die in mijn vader z’n broek zit. ‘t Betert nu nog olie daage, riep Maseur .. wuk voor arme klaps zijn dat?

‘t Is waar wel. Maseur zei Jozefientje, mijn vader is president van de vinkegilde en ie moeste zundaage laatst è reedevoeringe geven voor geheel de sosjeteit. Ols ‘n teweege weg wos, ie wos ol aan de voordeure, riep moeder .. . Henrieten … je moet joen broek toedoen wei, of je gaat anders ol joen prestige verliezen.

SJORS – De Ijzerbode uit 1973

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>