Me moenter is stille gevoallen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     593 Views     Leave your thoughts  

Hoe klankrijk klinken onze woorden van het Bachten de Kupens

 

‘t Is è rute uut uus uus


‘t Is tied dat ‘uut is (es)


Me goan nog nie noar uus (me = wij)


‘t Is lik è puut up è sliepsteen


Uus wuuf, z’ è benowd, er zit è muus in de buze


Me goan noar de caffeur vor uus naar te snien


Uus kiend is èdopt


Me goan tonne komm’n noar joen nuus


Loopt noar de duvel, lopt noar je metje


‘t Is oorloge, de katte zit in d’orloche


Die è pit makt vor è anêre, volt er zelf in


Je sprikt in snakjes. Sprikt en doe je moend op’n, wiene zeg je gie?


Me goan noar de winkel achter tubak


Gie ziet gie er nog zo dom uut of dat je klakke stoat


De zwiens lop’n met strooi in hunder mule, ‘t goa reg’n (rein)


Gieder, wieder en zieder zien d’er welgezind uut


Up d’hofstee loop’n der oens en kats en kweek’n ze keuns


Me moenter is stille gevoallen


De knechtjoengers en meisjoengers meugen nie te goare slaap’n


Me goan nàr matje (mette) en nàr petje (pette) goan nieuwjoaren mè è flessche jeniever en è pak zoetekoeke


D’ erpels zien aan’èbrand, z’ en te lange up de stove èstoan

Uit ‘Bachten de Kupe’ van 1999

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>