Melanie van Fikken Verhilles

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     487 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos ol meer of vijf en twintig jaar dat Melanie van Fikken Verhilles olle weeke ging gaan steeperen en kuischen naar ieffrouwe Clara’s die met heur zuster Josephine te Lo weunde in è groot heerenhuis.

Melanie weunde tusschen Oostvleteren en Elzandamme en olle weeke, slecht weere, goe weere reed ze d’r naartoe met heuren veloo. ‘t Is omdat ‘t ongehoorde fraaie menschen zyn wei en da’k daar djuuste zyn gelik thuus’, zei Melanie teegen Fikken. Ze kreeg oek dikkers ‘t eene en ‘t andere van kleers dat d’ieffrouwen niet meer droegen, want ze volgden nogol styf de laatste mode.

‘Wacht è keer Melanie’, zei ieffrouwe Clara op è dag, ‘er hangt hier nog è fourruremantel da’k niet meer draagen, probeert è keer of ‘n niet gaat voor joen!’ Melanie probeerde en ‘n mantel wos op heur è gooten. ‘t Kan niet beeter passen’, zei ieffrouwe, d’r is maar djuuste è kleene rampe aan van vooren, maar met è kleenen kost zou je dat kunnen vermaaken.’

‘Waar zou’k daarvoren moeten gaan ieffrouwe?’, vroeg Melanie. ‘Naar Juultje Stekgaarens in Veurne’, zei ieffrouwe, ‘we gaan wieder daar ook ossan voor ol zulke dingen, ‘k gaan joen ‘t adres geeven.’

Daags achternaar stapte Melanie ol ‘n autobus op met dien mantel in è schoon bruin papier è draaid… Ze vond nogol rap waar dat ze moeste zyn in Veurne. ‘Zou dat meugelyk zyn van dat hier te vermaaken?’, vroeg Melanie aan Juultje. Juultje schoof z’n kleen brilletje naar vooren op ‘n top van z’n neuze en keek van dichte en lange.

‘t ga gaan’, zei Juultje, … je meugt er by drie weeken achter kommen.’ Drie weeken laater wos Melanie van den eersten dag d’r naartoe. ‘En is è daan wei!’, zei Juultje …’Je moet ‘n szubiet è keer aandoen.’ Juultje hielp è beetje…’Kykt maar è keer in ‘n speegel.’ ‘k gaan ‘n aanhouden’, zei Melanie, ”k zyn è presseert en ‘k gaan d’r bovendien deugd van hèn, want ‘t is ferme koud!’

Ze betaalde zeere en ze wos in è haaste buuten. Binst dat ze daar stoeg te wachten achter ‘n autobus, wos ze lik gewaare dat er è paar vrouwmenschen achter heur stoegen te vijzelen en te lachen, maar ze lette daar niet verder op. Maar op ‘n autobus zaaten er daar andere menschen achter heur en dat wos weere ‘t zelfde… Dat miek heur nerveus en ze wos blyde ols ze in Elzandamme wos want ze lachten nog ols ze van ‘n autobus stapte. Fikken wos ol thuus.

‘t Is ol geheel de weg da’k op myn ongemak zyn’, zei ze ols ze binnenkwam….’ze hadden gelik ol leute die myn zaagen met dien mantel aan, zyn ‘k zoo belachelyk d’r mei?’

Fikken bekeek Melanie van vooren en van achter…. ‘k Zou ‘t gelooven begot!’, lachte Fikken..er hangt nog è kaartje aan ‘n kraag van achter en der staat op: ‘van vooren è nieuw stik in è steeken en de voeringe è naaid!’

Kwaak in de Ijzerbode van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>