Met sluize en schroo

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     590 Views     Leave your thoughts  

SLUITERTJESDAG, m. De dag waarop men, naar oud gebruik, iemand buiten- of binnensluit, en maar in- of uitlaat als hij belooft bet huisgezin te vergasten. De sluitertjesdagen zijn de vier laatste dagen vóór aswoensdag. Den eerste dag sluit men de moeder: ‘t is Wijvekenszaterdag. Den tweeden dag sluit men de vader: ‘t is Mannetjeszondag. Den derden dag sluit men de dochters: dit is Meisjesmaandag. Den laatsten dag sluit men de jongelingen: ‘t is Knechtjes-dijsendag.

SLUIZE (wvl. SLUZE), SLOEZE, V. Het klokhuis van appels, enz., fr. trognon. In de sluize zitten de kernellen. Men schroodt de appels en men snijdt er de sluizen uit, om een appeltaart te bakken.
· Met sluize en schroo, binnen en buiten, gansch en geheel, met alle zijne deelen en omstandigheden. Hij heeft mij die zaak verteld met sluize en schroo. Hij moet alles weten met sluize en schroo.

SLUNS(E) , v. Slons, een afgescheurd of versleten lap van lijnwaad, katoen, laken, enz. Zijne kleederen hangen in slunsen. Een pak slunsen. Rondgaan om slunsen te koopen. Eene lijnwaden slunse winden rond eenen gekwetsten vinger. De geslokerde bladeren hangen neer gelijk slunsen. Zoo slap als eene slunse.
· Iemand met eene eiken slunse wrijven, hem afrossen met eene roede.
· Fig. Een mensch week en slap van lichaam, of ook van karakter. Hij is zoo eene slunse.
· Onhebbelijke sloerie, bij Weil. Slons genaamd.
· Eene ziekte, anders ook de Slunseziekte geheeten. De slunse is eene valling met koortse. De slunse hebben. Met de slunse zitten. Zie SLUNSEZIEKTE.
· Bij speldewerksters. Soort van marktkantje

SLUNSEPALULLE, v. Vodde, versleten lap. Hebt gij daar geene slunsepalulle om er baanst van te branden ? Dat kleed is maar eene slunsepalulle.
· Ook bijw. Haar kleed hangt geheel slunsepalulle (in slunsen en palullen).

Uit het Westvlaams Idioticon van 1873

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>