Met zijn grote plakpoot’n

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     331 Views     Leave your thoughts  

‘t zijn sterke been’n die de weelde kunnen droagen (het is moeilijk om rijk te blijven)


Je goat moeten joen langsten voor’n zett’n (je zult rapper moeten lopen)


D’r zijn doarmei geen been’n gebrook’n (dat is niet erg)


Hèn is ‘t gewoare tot in ‘t merg van zijn been’n (dat doet erg veel pijn)


Z’n been’n in zijn gat sloan


Hèn is teeg’n zijn scheën eschupt (hij kan het niet verteren)


‘k hèn weere moët’n up mijn poot’n spelen (ik heb me weer kwaad moeten maken)


Hèn ‘hèt e leev’n lijk è been (hij heeft een gemakkelijk leventje)


Hèn is nog goed te poate (hij is nog vrij gezond)


Je goat moet’n joen beste beintje voor’n zett’n (je zal moeten je best doen)


Hèn hèt an zijn been’n (hij zit ermee)


‘t is è blok aan mijn been’n (‘t is een last)


Hèn hèt strooien been’n (hij is dronken)


Ze goat deur heur stokk’n vall’n (ze zal door haar benen zakken)


Hèn hèt been’n lijk fluutestokken (hij heeft erg magere benen)


Ze goat deur heur stokk’n vall’n (ze zal door haar benen zakken)


Teeg’n dat were up zijn pootjes goat stoan (voor het weer in orde zal zijn)


Hèn goat zijn kietten moet’n smoeten (hij zal rap moeten lopen)


Je moet’n zien klutterbill’n (hij heeft het koud of hij is bang)


Hèn kruupt uut zijn bedde knie over elleboge (hij stapt met moeite uit zijn bed)


Hèn goat’n wel onder de knie krijg’n (hij zal hem wel de baas kunnen)


Hèn gienk er met warme bill’n naartoe (hij ging er vol verwachting naartoe)


Je moet’n è keer zien stoan met zijn pistekiet’n


Met zijn grote plakpoot’n (met zijn grote vuile voeten)


Met zijn schaballievoet’n (met zijn grote voeten)


Te vierklauwe (snel)


Meester, hén hèt were voetje èlapt (hij heeft me doen vallen)


Je gif’t ‘n veel te vele voet (je geeft hem veel te veel zijn zin)


Je moet er joen voet’n an voagen (trek het je niet aan)


‘t Hangt mijn voet’n uut (ik ben het moe)


Hèn is de voet’n uut (hij is vertrokken)


Hèn schupt het voor zijn voet’n (hij schopt het voor zijn voeten)


Je goat d’r è keer met vuule voet’n moeten deuregoan (je zal moeten ingrijpen)


Hèn is doar è voetje voor’n (hij heeft daar voorrang)


Me goan d’r è voetje moet’n voor’n zett’n (we gaan dat moeten tegenwerken)


Hèn moet moar zijn voet’n onder toafel steek’n (hij krijgt op tijd en stond zijn eten)


Hèn vloog up stoande voet buut’n (hij werd direct ontslagen)


Ze gink voetje voor voetje noar huus (ze ging traag naar huis)


Up è bree’n voet leev’n (weelderig leven zonder te sparen)


Ziek zijn: ‘t Komt te peirde en ‘t goat te voete weere (een ziekte komt snel maar herstelt traag)


Je goat joen uut de voet’n moeten moaken (maak vlug dat je wegkomt)


Me stoan up glikkigen voet (we worden gelijk behandeld)


‘k woare met mijn voet’n an de grond genoageld (ik was erg geschrokken)


Hèn hèt è stik in zijn voet’n (hij is dronken)


Je moe s è keer zien goan, ze weet nie wuffern voet voor’n zett’n (kijk eens hoe ze pronkt)


‘k Meugen hier geen voet meer van d’eirde heff’n ot gein woar is (wat ik zeg is zeker juist)


Je goat moet’n uutlegg’n mi hand’n en voet’n (je zal het goed moeten uitleggen)


Hèn zit ol met ‘n voet in de pit (hij is bijna dood)


Hèn is were up zijn poat an ‘t speel’n (hij maakt zich weer kwaad)


Hèn is nie meer goed te poote (hij stapt met moeite)


Hèn is doar olle vuuf voet’n (hij komt zeer veel)


Hèn is leek up zijn teen’n getertend (rap op zijn tenen getrapt)


Hèn goat up zijn teen’n moet’n stoan (hij zal een inspanning moeten doen)


‘k geloov’n dat zijn verstand in zijn groote teen’n zit (zijn verstand zit in zijn grote teen)

Uit Spreekwoorden en Zegswijzen uit de Westhoek’ van Willy Tillie (vrienden van het Poperings archief 1992)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>